Méltányossági kérelem Magyarországra történő beutazáshoz

Magyarország Kormánya a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18-án megszüntette és az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. A járványügyi készültség időszakára a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére történő belépésére a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései 2020. szeptember 1-jétől módosított tartalmú korlátozó szabályokat határoznak meg.

A Korm. rendelet 5. §-a alapján nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – nem léphet be.

A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az 5. §-ban meghatározott rendelkezések alól a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést adhat.

A belépési korlátozás alóli felmentésre irányuló kérelem kizárólag elektronikus úton, magyar vagy angol nyelven,
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap
kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

A belépési korlátozás alóli felmentésre irányuló kérelem benyújtására a méltányossági kérelem beutazáshoz űrlapon van lehetőség.

A beutazási kérelem elbírálásáról szóló határozattal szembeni fellebbezés benyújtására a fellebbezés Magyarországra történő beutazási kérelem elbírálása tárgyában hozott döntéssel szemben űrlapon van lehetőség.

A kérelem és a fellebbezés kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott elektronikus űrlapokon, magyar vagy angol nyelven terjeszthető elő.

FIGYELEM!

  1. A kérelem pozitív elbírálása a beutazást engedélyezi, a karantén alól nem mentesít.
  2. Nem kell engedélyt kérni:
  • magyar állampolgárnak,
  • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagjának, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja,
  • aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímén 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.

 

On 18 June 2020, the Government of Hungary terminated the state of danger, announced on 11 March 2020, and introduced the state of disease control preparedness by announcing a state of healthcare emergency. For the duration of the state of disease control preparedness, the entering of foreign citizens from abroad to Hungary in passenger traffic is regulated by Government Decree No. 408 of 2020 (VIII. 30.) on travel restrictions during the state of disease control preparedness (hereafter: Government Decree) that contains amended restrictive regulations as of 1 September 2020.

Pursuant to Article 5 of the Government Decree, – with the exceptions listed in an Act or Government Decree ­– foreign citizens cannot enter Hungary in passenger traffic.

In pursuance of Article 6 (1), in cases listed in section (2), the competent local police service, or in case of border crossings at the Budapest Liszt Ferenc International Airport, the 18th District Police Station of the Budapest Metropolitan Police Headquarters may issue an exemption from provisions in Article 5 upon request.

The request can only be lodged electronically, in Hungarian or English language
a) by submitting the electronic form from the citizens’ or companies’ digital gateway
b) in the absence of citizens’ or companies’ digital gateway, by filling and submitting the intelligent form on the homepage of the police.

Request for exemption from entry restrictions can be lodged by using the form called “Equity request to enter the country”.

Appeal against a decision on assessing the entry request can be lodged by using the form called Appeal against a decision taken concerning entering Hungary”.

Requests and appeal requests can only be lodged electronically, by using the dedicated forms, in Hungarian or English language.