05090/92/2019. bü.

2019. 08. 08., cs - 09:40

HATÁROZAT - eljárás megszüntetéséről


A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 372. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a)
pontja szerint minősülő kisebb értékre elkövetett sikkasztás vétségének megalapozott gyanúja miatt
ismeretlen tettessel szemben folytatott nyomozást - mivel a cselekmény nem bűncselekmény -
megszüntetem.


A határozatot kézbesíteni kell: külön íven szövegezettek részére.


A sértett és az egyéb érdekelt a nyomozó hatóság vele közölt határozata ellen - ha e törvény kivételt nem tesz
- a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő. Az
egyéb érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban terjeszthet elő panaszt. A
panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont
panaszt újból előterjeszteni nem lehet.


INDOKOLÁS


A fenti ügyszámon a Nemzeti Nyomozó Irodához ismeretlen személy által kérdések formájában tett
kijelentéseivel megfogalmazott bejelentés alapján indult eljárás miszerint Kovács Enikő a Szerencsi
Szakképzési Centrum főigazgatója az intézmény nyereségéből olyan személyek részére is juttatott pénzt,
akik az érintett időszakban még nem dolgoztak a Szakképzési Centrumban, továbbá a főigazgató luxus
gépjárművet vásárolt az intézménynek, melyet rendszeresen magáncélra vesz igénybe, azt más nem
használhatja. Ezen túlmenően a Szerencsi Tagintézmény igazgató helyettese betegállományban volt mégis
teljes jövedelmet kapott két hónapra Kovács Enikő tudtával és beleegyezésével a bejelentő szerint.
Az ügyben folytatott nyomozás során beszerzett adatok alapján a bejelentő által megfogalmazott állításaira
tekintettel semmi nemű visszaélésre vagy bűncselekményre utaló adat nem merült fel ami miatt az eljárás
alapját képező cselekmény nem bűncselekmény, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárás
megszüntetéséről határoztam.


A fentiekre tekintettel, a 398. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint
határoztam. A Be. 402. § (1) bekezdése alapján az eljárás megszüntetése esetén a bűnügyi költséget az állam
viseli. A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések
vonatkoznak.


Szerencs, 2019. július 31.


Hevele István r. alez
osztályvezető


Kapcsolódó oldalak