Hirdetmény bűnügyben

2019. 12. 03., k - 10:56

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

X. kerületi Rendőrkapitányság

Bűnügyi Osztály

 

Szám: 01100/1605-26/2019. bü.

Tárgy: Hirdetmény
Üi.: Schmidt-Targuba Mónika c. r. törm
Tel.: 50159

 

 

H I R D E T M É N Y

 

A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 130.§ (1) bekezdés d) pontja alapján - figyelemmel a 135.§. -ban foglaltakra - hirdetmény útján tájékoztatom 

 

név:                                                                    PAN XIANGWU

utolsó ismert lakcíme:                                        8100 Várpalota, Kismező u. 21. szám

 

alatti lakos személyt, hogy vele szemben a BRFK X. ker. Rendőrkapitányság  01100-1605/2019.bü. ügyszámon büntetőeljárást folytat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 409. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és az (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő gazdálkodó szervezet székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén való fellelhetőségének megakadályozásával elkövetett gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásának bűntettének megalapozott gyanúja miatt .

 

Felhívom nevezett figyelmét, hogy a fenti számú ügyben 2019. év 11. hó 01. napján a nyomozó hatóság a személyét is érintő határozatokat hozott, azonban azok kézbesítése nem lehetséges tekintettel ismeretlen tartózkodási helyére.

 

A határozatokat Pan Xiangwu a fenti ügyszámra hivatkozással a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságon (1102 Budapest, Harmat utca 6-8. szám alatt) veheti át.

 

Budapest, 2019. december 02.

 

Koczka Sándor r. alezredes

kapitányságvezető-helyettes


Kapcsolódó oldalak