Adatvédelmi nyilvántartás

Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.
Horváthné Urbán Mónika
r. őrnagy
horvathneu@somogy.police.hu
+36(82)502-700/2009 BM: (23)20-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 14000/156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 14000/156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 14000/156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 14000/156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 14000/156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 14000/156-6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 14000/156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 14000/156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 14000/156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 14000/156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 14000/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 14000/156-13 /2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 14000/156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 14000/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 14000/156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 14000/156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 14000/156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 14000/156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 14000/156-20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 14000/156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 14000/156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 14000-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 14000/156-4/2020. AV. 2020-03-23 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése SMRFK Kaposvár, Szent I,. u. 14/C. objektum 14000/156-23/2018.AV 2018-05-25 Összes A felvétel rögzítése az adott objektumban történik. (helyi rögzítés)
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése SMRFK Kaposvár, Zaranyi úti telephelye 14000/156-24/2018.AV 2018-05-25 Összes A felvétel rögzítése az adott objektumban történik. (helyi rögzítés)
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése SMRFK Barcs Rk. Barcs, Széchenyi u. 27. szám alatti objektuma 14000/156-25/2018.AV 2018-05-25 Összes A felvétel rögzítése az SMRFK központi objektumában történik.
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés SMRFK Kaposvár, Szent I,. u. 14/C. objektum 14000/156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes A nyilvántartás vezetése az objektumban történik.
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés SMRFK Kaposvár, Zaranyi úti telephelye 14000/156-27/2018.AV 2018-05-25 Összes A nyilvántartás vezetése az objektumban történik.
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 14000/156-28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 14000/156-29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 14000/156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 14000/156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 14000/156-32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 14000/156-33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 14000/156-34 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 14000/156-35/2018.AV 2018-05-25 Összes Az SMRFK vezetőjének és helyetteseinek vendégfogadásai keretében érkező delegációk adatai.
Bűnjelkezelés 14000/156-36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 14000/156-37 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 14000/156-38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 14000/156-39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 14000/156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 14000/156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 14000/156-42/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 14000/156-3/2020. AV. 2020-03-23 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 14000-156/18/2020. AV. 2020-10-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 14000-156/17/2020. AV. 2020-10-19 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 14000-156/4/2021. AV. 2021-09-01 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 14000-156/5/2022.AV. 2022-04-05 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 14000-156/6/2022.AV. 2022-04-05 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 14000-156/7/2022.AV. 2022-04-05 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Díjkitűzés 14000/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 14000/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 14000/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 14000/156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 14000/156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 14000/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Kaposvár, Szent I. u. 14/C. 14000/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Kaposvári Rk. Kaposvár, Szent I. u. 12. 14000/156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Barcs Rk., Barcs, Köztársaság utca 4. 14000/156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Nagyatád Rk., Nagyatád, Zrínyi u. 7. 14000/156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Marcali Rk., Marcali Rákóczi u. 55. 14000/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Fonyódi Rk., Fonyód, Vitorlás u. 2. 14000/156-54/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK Siófok Rk., Siófok, Sió u. 12-20. 14000/156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Közterületi térfigyelő kamerázás SMRFK BVRK, Siófok, Mártírok útja 5. 14000/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes Az adatkezelés az SMRFK központi objektumában történik.
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 14000/156-57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 14000/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 14000/156-59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 14000/156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 14000/156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 14000/156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 14000/156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 14000/156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 14000/156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 14000/156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 14000/156-67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 14000/156-68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 14000/156-118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 14000-156/5/2021. AV. 2021-09-01 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 14000/156-69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 14000/156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 14000-156/4/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 14000/156-71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 14000/156-72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 14000/156-73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 14000/156-74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 14000/156-75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 14000/156-76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 14000/156-77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 14000/156-78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 14000/156-79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 14000-156/1/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 14000/156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 14000/156-81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 14000/156-82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 14000/156-83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 14000/156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 14000/156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 14000/156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 14000/156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 14000/156-88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 14000/156-210/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 14000-156/3/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 14000/156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése 14000/156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 14000/156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 14000/156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 14000/156-93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 14000/156-94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 14000/156-95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 14000/156-96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 14000/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 14000/156-98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 14000/156-99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 14000/156-100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 14000/156-101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 14000/156-102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 14000/156-103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 14000/156-104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 14000/156-105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 14000/156-106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 14000/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 14000/156-108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 14000/156-109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 14000/156-110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 14000/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 14000/156-112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 14000/156-113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 14000/156-114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 14000/156-115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 14000/156-116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 14000/156-117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
14000-156/2/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 14000/156-119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 14000/156-120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 14000/156-121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 14000/156-122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 14000/156-123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 14000-156/1/2021. AV 2021-03-11 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 14000/156-124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légirendészeti ellenőrzések 14000/156-125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 14000/156-126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 14000/156/1/2020. AV 2020-02-03 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 14000-156/11/2020. AV. 2020-06-11 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 14000/156-127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 14000/156-128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 14000/156-206/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 14000/156-207/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 14000/156-208/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 14000-156/13/2020. AV. 2020-10-19 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 14000/156-129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 14000/156-130/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14000/156-131/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 14000/156-132/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 14000/156-133/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 14000/156-134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 14000/156-135/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 14000/156-136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14000/156-137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 14000/156-138/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14000/156-139/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 14000/156-140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 14000/156-141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 14000/156-142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 14000/156-143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 14000/156-144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 14000/156-145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 14000/156-146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 14000/156-147/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 14000/156-148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 14000/156-149/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 14000/156-150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 14000/156-209/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 14000-156/12/2020. AV. 2020-08-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14000-156/14/2020. AV. 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 14000-156/15/2020. AV. 2020-10-19 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 14000-156/16/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 14000/156-151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 14000/156-152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 14000/156-153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 14000/156-154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 14000/156-155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 14000/156-156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 14000/156-157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 14000/156-158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 14000/156-159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 14000/156-160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 14000/156-161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 14000/156-162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 14000/156-163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 14000/156-164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 14000/156-165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 14000/156-166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 14000/156-167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 14000/156-168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 14000/156-169/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 14000/156-170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 14000/156-171/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 14000/156-172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 14000/156-173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 14000/156-174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 14000/156-175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 14000/156-176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 14000/156-177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 14000/156-178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 14000/156-179/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 14000/156-3/2019. AV. 2019-09-18 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 14000-156/8/2022. AV 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 14000-156/9/2022.AV. 2022-05-09 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 14000/156-180/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 14000/156-181/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 14000/156-182/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 14000/156-183/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 14000/156-184/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 14000/156-185/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 14000/156-186/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 14000/156-187/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 14000/156-188/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 14000/156-189/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 14000/156-190/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 14000/156-191/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 14000/156-192/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 14000/156-193/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 14000/156-194/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 14000/156-195/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 14000/156-196/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 14000/156-197/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 14000/156-198/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 14000/156-199/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 14000/156-200/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 14000/156-201/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 14000/156202/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 14000/156-203/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 14000/156-204/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 14000/156-205/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 14000/156-1/2019. AV. 2019-02-07 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 14000/156-4/2019. AV. 2019-09-18 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 14000-156/5/2019. AV. 2019-09-26 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 14000/156/2/2020. AV. 2020-02-03 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 14000/156-5/2020. AV. 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 14000-156/8/2020. AV. 2020-04-15 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 14000-156/2/2021. AV 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 14000-156/3/2021. AV. 2021-09-01 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 14000-156/6/2021. AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14000/156-6/2020. AV. 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 14000/156-7/2020. AV. 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 14000-156/9/2020. AV. 2020-05-13 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 14000-156/10/2020. AV. 2020-05-13 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 14000-156/19/2020. AV. 2020-11-20 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
14000-156/20/2020. AV 2020-11-20 Összes