Adatvédelmi nyilvántartás

Érd Rendőrkapitányság

2030 Érd, Felső u. 4.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13110/156/6/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 13110/156/ 7/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13110/156/10/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13110/156/11/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13110/156/12/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13110/156/ 15/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13110/156/ 16/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13110/156/20/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13110/156/21/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13110/156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13110/156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13110/156/27/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13110/156/ 28/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13110/156/ 29/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13110/156/ 30/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13110/156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13110/156/ 14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 13110-156/3/2019.AV. 2022-10-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13110/156/ 4/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13110/156/5/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13110/156/8/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13110/156/9/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13110/156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13110/156/17/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13110/156/18/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13110/156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13110/156/22/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13110/156/23/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13110/156/ 26/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13110/156/ 31/ 2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13110/156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13110/156/2/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13110/156/ 3/ 2018. AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 13110-156/164/2018.AV. 2020-10-26 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 13110-156/165/2018.AV. 2020-10-29 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13110-156/185/2018.AV. 2022-04-14 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13110-156/186/2018.AV. 2022-04-14 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13110-156/187/2018.AV. 2022-04-14 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13110/156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13110/156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13110/156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13110/156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13110/156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13110/156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13110/156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13110/156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13110/156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Százhalombatta Város 13110/156/133/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13110/156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13110/156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13110/156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13110/156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13110/156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13110/156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13110/156/141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13110/156/142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13110/156/143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13110/156/144/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13110/156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13110/156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 13110/156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13110/156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13110/156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13110/156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13110/156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13110/156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13110/156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13110/156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13110/156/139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Érd Megyei Jogú Város 13110-156/1/2019.AV 2019-01-04 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Törökbálint Város 13110/156/2/2019. AV 2019-03-20 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13110/156/ 120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13110/156/ 118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13110/156/ 119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13110/156/ 121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13110-156/184/2018.AV. 2022-03-29 Összes
Légiközlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13110-156/191/2018.AV. 2022-10-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 13110-156/2/2020.AV. 2022-10-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 1311/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 1311/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 1311/156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 1311/156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 1311/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 1311/156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 1311/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 1311/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13110-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13110-156/183/2018.AV. 2022-03-29 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 13110/156/155/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13110/156/156 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13110/156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13110/156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13110/156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13110/156/ 154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13110/156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13110/156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 13110/156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13110/156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13110/156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 13110-156/162/2018.AV 2018-08-02 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13110-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13110-156/174/2018.AV. 2021-03-26 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 1311/156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 1311/156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 13110-156/159/2018.AV 2018-08-02 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 1311/156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 1311/156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 1311/156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 1311/156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 1311/156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 1311/156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 1311/156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 1311/156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13110/156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 1311/156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 1311/156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 1311/156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 1311/156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 1311/156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 1311/156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 1311/156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13110-156/44-1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 1311/156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 1311/156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 1311/156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 1311/156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13110-156/36-1/2018.AV 2018-08-15 Összes
Bűnügyi hírlevél 13110-156/161/2018.AV 2018-08-02 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13110-156/11/2020.AV. 2020-09-01 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13110-156/166/2018.AV. 2020-10-29 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13110-156/167/2018.AV. 2020-10-26 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 13110-156/168/2018.AV. 2020-10-26 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13110-156/177/2018.AV. 2021-04-26 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 13110-156/178/2018.AV. 2021-04-26 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13110/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13110/156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13110/156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13110/156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 13110/156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13110/156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13110/156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13110/156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13110/156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13110/156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13110/156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13110/156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13110/156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13110/156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13110/156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13110/156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13110/156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13110/156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13110/156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13110/156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13110/156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 13110/156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 13110/156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13110-156/3/2019.AV 2019-08-07 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13110-156/188/2018.AV. 2022-05-05 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13110-156/189/2018.AV. 2022-05-05 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 13110-156/70/2018.AV. 2018-05-25 2022-10-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13110-156/190/2018.AV. 2022-10-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13110/156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13110/156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13110/156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13110/156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13110/156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13110/156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 13110/156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13110/156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13110/156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13110/156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13110/156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13110/156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13110/156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13110/156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13110/156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13110/156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13110/156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13110/156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13110/156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13110/156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13110/156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13110/156//93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13110-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 13110-156/160/2018.AV 2018-08-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13110-156/5/2019.AV 2019-08-07 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13110-156/8/2019.AV 2019-10-08 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13110-156/175/2018.AV. 2021-03-26 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 13110-156/180/2018.AV. 2022-10-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 13110/156/10/2020. AV 2020-06-22 Összes