Adatvédelmi nyilvántartás

Bátonyterenye Rendőrkapitányság

3070 Bátonyterenye, Kossuth u. 4.
Fiser Attila
r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
+36(32)411-255 BM: (31)35-99

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 12060-156/1/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 12060-156-/2/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 12060-156/3/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 12060-156/4/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 12060-156/5/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 12060-156/6/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 12060-156/8/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 12060-156/9/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 12060-156/10/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 12060-156/11/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 12060-156/12/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 12060-156/13/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 12060-156/14/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 12060-156/15/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 12060-156/16/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 12060-156/7/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 12060/156/1/2020.AV 2020-02-26 Összes Belügyminisztérium
Budapest 1051 József Attila utca 2-4.

adatvedelem@bm.gov.hu
+36-1-441-1000
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 12060-156/17/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 12060-156/18/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 12060-156/19/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 12060-156/20/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 12060-156/21/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 12060-156/22/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 12060-156/23/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 12060-156/25/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 12060-156/26/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 12060-156/27/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 12060/156/10/2020.AV 2020-11-06 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 12060/156/11/2020.AV 2020-11-06 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 12060-156/4/2022.AV. 2022-05-30 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 12060-156/28/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 12060-156/29/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 12060-156/30/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 12060-156/31/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 12060-156/32/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 12060-156/33/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 12060-156/34/2018. ált. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 12060-156/35/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 12060-156/36/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 12060-156/37/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 12060-156/38/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 12060-156/39/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 12060-156/40/2018. ált. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 12060-156/42/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 12060-156/43/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 12060-156/44/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 12060-156/45/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 12060-156/46/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 12060-156/47/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 12060-156/48/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 12060-156/49/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 12060-156/41/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 12060-156/50/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12060-156/51/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 12060-156/51/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 12060-156/52/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 12060-156/53/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 12060-156/54/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 12060-156/55/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 12060-156/56/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 12060-156/54/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 12060-156/58/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 12060-156/59/2018.Av. 2018-05-25 Összes Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Fiser Attila r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
0632/411-255 (35-99)
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 12060-156/60/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 12060-156/61/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 12060-156/62/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 12060-156/63/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12060-156/64/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 12060-156/65/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti őrizet 12060-156/66/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 12060-156/67/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 12060-156/68/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 12060-156/69/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 12060-156/70/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 12060-156/71/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 12060-156/72/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 12060-156/73/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 12060-156/74/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 12060-156/75/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 12060-156/76/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12060-156/79/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12060-156/80/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12060-156/81/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 12060-156/82/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 12060-156/83/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 12060-156/84/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 12060-156/85/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 12060-156/86/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 12060-156/87/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 12060-156/88/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 12060-156/77/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 12060-156/78/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 12060/156/7/2020.AV 2020-11-06 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12060/156/8/2020.AV 2020-11-06 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12060/156/9/2020.AV 2020-11-06 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 12060-156/89/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 12060-156/90/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 12060-156/91/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 12060-156/92/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 12060-156/93/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 12060-156/94/2018.Av. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 12060-156/95/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 12060-156/96/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 12060-156/97/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 12060-156/98/2018.Av . 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 12060-156/99/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 12060-156/100/2018.Av. 2018-05-25 2019-03-01 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 12060-156/101/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 12060-156/102/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 12060-156/103/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 12060-156/104/2018.Av. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 12060-156/105/2018.Av. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 12060/156/2/2020.AV 2020-05-13 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 12060/156/3/2020.AV 2020-05-13 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 12060-156/9/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 12060/156/4/2020.AV 2020-05-13 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 12060/156/5/2020.AV 2020-05-13 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 12060/156/6/2020.AV 2020-05-13 Összes