Adatvédelmi nyilvántartás

Balassagyarmati Rendőrkapitányság

2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. u. 6.
Fiser Attila
r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
+36(32)411-255 BM: (31)35-99

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 12020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 12020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 12020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 12020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 12020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 12020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 12020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 12020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 12020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 12020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 12020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 12020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) JKR adatkezelés 12020/156/1/2020.AV 2020-02-26 Összes Belügyminisztérium
Budapest 1051 József Attila utca 2-4.

adatvedelem@bm.gov.hu
+36-1-441-1000
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 12020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 12020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 12020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 12020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 12020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 12020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 12020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 12020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 12020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 12020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 12020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 12020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 12020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 12020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 12020/156-4/2022.AV. 2022-05-20 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 12020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 12020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 12020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 12020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 12020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 12020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 12020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 12020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 12020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 12020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 12020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 12020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 12020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 12020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 12020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 12020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 12020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 12020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 12020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 12020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 12020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 12020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 12020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 12020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 12020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 12020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 12020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 12020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 12020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 12020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 12020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 12020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 12020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 12020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 12020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 12020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 12020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 12020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Fiser Attila r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
0632/411-255 (35-99)
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 12020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 12020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 12020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 12020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 12020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 12020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 12020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 12020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 12020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 12020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 12020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 12020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 12020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 12020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 12020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 12020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 12020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 12020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 12020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 12020-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 12020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 12020-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 12020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 12020-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 12020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 12020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 12020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 12020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 12020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 12020-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 12020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 12020-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 12020-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 12020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 12020-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 12020-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 12020-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 12020-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 12020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 12020-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 12020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 12020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 12020-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 12020-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 12020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 12020-156/115/2018.AV 2018-05-25 2019-03-01 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 12020-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 12020-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 12020-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 12020-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 12020-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 12020-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 12020-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 12020-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 12020-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 12020-156/4/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 12020/156/2/2020.AV 2020-05-12 Összes