Adatvédelmi nyilvántartás

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság

4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09080-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09080-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 09080-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 09080-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09080-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09080-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09080-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09080-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09080-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09080-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 09080-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09080-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09080/156/1/2020.AV. 2020-01-03 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 09080-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 09080-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09080-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09080-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09080-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09080-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09080-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09080-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09080-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09080-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09080-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09080-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09080-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09080-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09080-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09080/156/2/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09080/156/2/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09080/156/3/2022.AV. 2022-05-13 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09080-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09080-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09080-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09080-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09080-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09080-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09080-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09080/156/130/2018 .AV. 2019-08-06 2019-02-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09080/156/3/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09080/156/6/2021.A.V. 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09080/156/8/2021.A.V. 2021-11-15 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09080-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 09080-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09080-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09080-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09080-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09080-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09080-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09080-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09080-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Egyek 09080-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09080-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09080-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09080-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09080-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09080-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09080-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09080-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09080-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 09080-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09080-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 09080-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 09080-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09080-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09080-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 09080-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09080-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09080-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09080-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09080-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09080-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszacsege 09080/156/2/2020.AV. 2020-03-02 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 09080-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09080-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09080-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09080-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09080/156/1/2022.AV. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09080-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 09080-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 09080-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09080-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09080-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 09080-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09080-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 09080-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09080-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 09080-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 09080-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09080-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09080-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09080-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09080-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09080-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09080-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09080/156/7/2021.A.V. 2021-09-15 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 09080-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 09080-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09080-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09080-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 09080-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09080-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09080/156/1/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09080-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09080-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09080-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09080-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09080-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09080-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09080-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 09080-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09080-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09080-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09080-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 09080-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09080-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09080-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09080-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 09080-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 09080-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09080-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 09080-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 09080-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09080-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 09080-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09080-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09080-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09080-156/7/2020.AV 2020-10-19 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09080-156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 09080-156/9/2020.AV 2020-10-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 09080/156/4/2021.AV. 2021-04-21 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 09080/156/5/2021.AV. 2021-04-21 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09080-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09080-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 09080-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 09080-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09080-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09080-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09080-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09080/156/1/2020. AV. 2020-01-03 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 09080/156/4/2020.AV. 2020-03-24 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 09080/156/3/2020.av. 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 09080/156/6/2020. AV 2020-05-13 Összes