Adatvédelmi nyilvántartás

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs, Vargha Damján utca 1.
Varga Zsófia Ilona

takacsr@baranya.police.hu
+36(72)504-400/1012 BM: (23)10-12

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 02000-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 02000-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 02000-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 02000-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02000-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02000-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02000-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 02000-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02000-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 02000-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 02000-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 02000-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 02000-156/108/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 02000-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 02000-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 02000-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 02000-156/113/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 02000-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 02000-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 02000-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 02000-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 02000-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 02000-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02000-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 02000-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 02000-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 02000-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 02000-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02000-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02000-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 02000-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 02000-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 02000-156/4/2019. AV Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 02000-156/1/2020.AV 2020-03-20 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 02000-156/13/2020.AV 2020-10-21 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 02000-156/12/2020.AV 2020-10-21 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 02000-156/4/2021.Av 2021-09-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 02000-156/3/2022.AV 2022-05-12 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 02000-156/4/2022.AV 2022-05-12 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 02000-156/5/2022.AV 2022-05-12 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 02000-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 02000-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 02000-156/117/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02000-156/118/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 02000-156/119/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02000-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 02000-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02000-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02000-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 02000-156/4/2021.AV 2021-09-07 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 02000-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02000-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02000-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 02020-156/2/2022.AV 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 02000-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes ORFK RFIG. Igazgatásrendészeti Főosztály
igrend.orfk@orfk.police.hu
1-443-5620
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 02000-156/128/2018. AV 2018-05-25 Összes Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
baranya.titkarsag@katved.gov.hu
72/587-100
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 02000-156/129/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 02000-156/130/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 02000-156/131/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 02020-156/1/2022.AV 2022-03-31 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 02000-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 02000-156/133/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 02000-156/134/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 02000-156/135/2018. AV 2018-05-25 Összes ORFK RFIG. Igazgatásrendészeti Főosztály
igrend.orfk@orfk.police.hu
1-443-5620
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02000-156/136/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 02000-156/137/2018. AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 02000-156/138/2018. AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 02000-156/139/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 02000-156/140/2018. AV 2018-05-25 Összes BMRFK Tevékenységirányítási Központ
ugyelet.baranyamrfk@baranya.police.hu
72/ 504-447
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 02000-156/141/2018. AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 02000-156/142/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 02000-156/143/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 02000-156/144/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 02000-156/145/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 02000-156/146/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 02000-156/147/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 02000-156/148/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 02000-156/149/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 02000-156/150/2018. AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 02000-156/151/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 02000-156/152/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 02000-156/153/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 02000-156/154/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 02000-156/155/2018. AV 2018-05-25 Összes Siklósi RK.
jantala@baranya.police.hu
23/75-26
Határforgalom-ellenőrzés 02000-156/6/2020.AV 2020-06-18 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 02000-156/7/2020.AV 2020-06-18 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 02000-156/162/2018. AV 2018-05-25 Összes
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 02000-156/163/2018. AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 02000-156/164/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 02000-156/165/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 02000-156/166/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 02000-156/167/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 02000-156/2/2021.AV 2021-03-09 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 02000-156/156/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légi marsall fegyver kezelése 02000-156/157/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légirendészeti ellenőrzések 02000-156/158/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légitársaságoktól igényelt utaslista 02000-156/159/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utasbiztonsági ellenőrök tevékenységének tesztelése (nyílt/rejtett tesztelés) 02000-156/160/2018. AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 02000-156/161/2018. AV 2018-05-25 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 02000/156/8/2020.AV 2020-06-18 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 02000-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 02000-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 02000-156/27-1/2018. AV 2020-09-14 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 02000-156/14/2020. AV 2020-10-21 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 02000-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 02000-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 02000-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 02000-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 02000-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 02000-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 02000-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 02000-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 02000-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 02000-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02000-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 02000-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 02000-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 02000-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 02000-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 02000-156/44/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 02000-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 02000-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 02000-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 02000-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 02000-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 02000-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 02000-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 02000-156/11/2020.AV 2020-09-04 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02000-156/15/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02000-156/18/2020. AV 2020-11-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 02000-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes Pro-M Zrt.
1536 Budapest, Pf.: 272.
kozpontivpn@pr-m.hu
0680/430000
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 02000-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 02000-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 02000-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 02000-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 02000-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 02000-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 02000-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 02000-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 02000-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 02000-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 02000-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 02000-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 02000-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 02000-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 02000-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 02000-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 02000-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 02000-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 02000-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 02000-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 02000-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 02000-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 02000-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 02000-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 02000-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 02000-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 02000-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 02000-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 02000-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 02000-156/5/2019. AV Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 02000-156/6/2022.AV 2022-05-12 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 02000-156/7/2022.AV 2022-05-12 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 02000-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 02000-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 02000-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 02000-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 02000-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 02000-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 02000-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 02000-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 02000-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 02000-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 02000-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 02000-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 02000-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 02000-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 02000-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 02000-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 02000-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 02000-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 02000-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 02000-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 02000-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 02000-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 02000-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 02000-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 02000-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 02000-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 02000-156/1/2019.AV 2019-02-28 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 02000-156/2/2019. AV 2019-02-28 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 02000-156/6/2019. AV Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 02000-156/7/2019.AV. Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 02000-156/9/2020.AV 2020-07-01 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 02000-156/10/2020.AV 2020-07-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 02000-156/1/2021.AV 2021-03-09 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 02000-156/3/2021.AV 2021-09-07 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 02000/156-6/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 02000-156/2/2020.AV Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 02000-156/3/2020. AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 02000-156/4/2020. AV 2020-05-11 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 02000-156/5/2020. AV 2020-05-12 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
02000-156/16/2020.AV 2020-11-18 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 02000-156/17/2020. AV 2020-11-18 Összes