Adatvédelmi nyilvántartás

Budaörsi Rendőrkapitányság

2040 Budaörs, Szabadság út 160.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 13010/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 13010/156-57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13010/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 13010/156-59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13010/156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13010/156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13010/156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13010/156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13010/156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13010/156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13010/156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13010/156-67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13010/156-68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13010/156-69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13010/156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13010/156-71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13010/156-72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13010/156-73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13010/156-74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13010/156-113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13010/156-115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13010/156-116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13010/156-117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13010/156-118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13010/156-119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13010/156-121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13010/156-122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13010/156-123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13010/156-124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13010/156-125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13010/156-126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13010-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13010-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13010-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 13010-156/167/2018.AV. 2020-10-28 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 13010-156/168/18.AV 2020-10-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13010-156/183/2018.AV. 2022-04-14 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13010-156/184/2018.AV. 2022-04-14 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13010-156/187/2018.AV. 2022-05-16 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13010/156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 13010/156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13010/156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13010/156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13010/156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13010/156-6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13010/156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13010/156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13010/156-9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13010/156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 13010/156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13010/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13010/156-13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13010/156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13010/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13010/156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13010/156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13010/156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13010/156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13010/156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13010/156-23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13010/156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 13010/156-25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13010/156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13010/156-27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 13010/156-28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13010/156-29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13010/156-30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13010/156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13010-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13010/156-149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13010/156-150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13010/156-151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 13010-156/165/2018.AV 2020-03-30 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13010-156/182/2018.AV. 2022-03-31 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13010/156-142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13010/156-143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13010/156-144/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13010/156-145/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13010/156-146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13010/156-147/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13010/156-148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13010/156-141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13010-156/181/2018.AV. 2022-03-31 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 13010/156-135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13010/156-136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13010/156-137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13010/156-138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13010/156-139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13010/156-140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13010/156-128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13010/156-129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13010/156-130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13010/156-131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13010/156-132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13010/156-133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 13010/156-134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13010-156/173/2018.AV. 2021-04-07 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13010/156-94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13010/156-95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 13010-156/156/2018.AV. 2019-10-03 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 13010-156/157/2018.AV. 2019-10-03 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 13010-156/158/2018.AV 2019-10-03 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 13010/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13010/156-103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13010/156-104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13010/156-106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13010/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13010/156-108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13010/156-109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13010/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13010/156-112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 13010/156-96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13010/156-99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13010/156-100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13010/156-101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13010-156/105-1/2018.AV 2018-08-21 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13010-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13010-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13010-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13010-156/155/2018.AV 2019-10-03 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13010-156/169/18.AV 2020-10-28 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13010-156/170/2018.AV. 2020-10-28 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13010-156/176/2018.AV. 2021-04-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13010/156-75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13010/156-76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13010/156-78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13010/156-79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13010/156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13010/156-82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13010/156-83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13010/156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13010/156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13010/156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13010/156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13010/156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13010/156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13010/156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13010/156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13010/156-93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13010-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13010-156/153/2018.AV 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13010-156/185/2018.AV. 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13010-156/186/2018.AV. 2022-05-09 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13010/156-33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13010/156-34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13010/156-35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13010/156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13010/156-37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13010/156-38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13010/156-39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13010/156-40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13010/156-41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13010/156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13010/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13010/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13010/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 13010/156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 13010/156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13010/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13010/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13010/156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13010/156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13010/156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13010/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13010/156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13010-156/152/2018.AV 2019-08-07 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13010-156/161/2018.AV 2020-03-31 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13000-156/174/2018.AV. 2021-04-07 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 13010-156/175/2018.AV. 2021-04-07 Összes