Adatvédelmi nyilvántartás

Cegléd Rendőrkapitányság

2700 Cegléd, Rákóczi Ferenc út 22-24.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13020-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13020-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13020-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13020-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13020-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13020-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13020-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13020-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13020-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13020-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13020-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13020-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13020-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13020-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13020-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13020-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13020-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13020-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13020-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13020-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13020-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13020-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13020-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13020-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 13020-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13020-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 13020-156/108/2018.AV 2020-07-23 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13020-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13020-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13020-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13020-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13020-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13020-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13020-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13020-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13020-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13020-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13020-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13020-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13020-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13020-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13020-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13020-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13020-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13020-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13020-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13020-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13020-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13020-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13020-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13020-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 13020-156/109/2018.AV 2020-07-23 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13020-156/124/2018.AV. 2022-04-13 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13020-156/125/2018.AV. 2022-04-13 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13020-156/126/2018.AV. 2022-04-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 13020-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13020-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13020-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13020-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13020-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13020-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13020-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Jászkarajenő 13020-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kőröstetétlen 13020-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13020-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13020-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13020-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13020-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13020-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13020-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13020-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13020-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Jászkarajenő 13020-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Kőröstetétlen 13020-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13020-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13020-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13020-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13020-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13020-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13020-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13020-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13020-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13020-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13020-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13020-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13020-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Jászkarajenő 13020-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kőröstetétlen 13020-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 13020-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13020-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13020-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13020-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13020-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13020-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13020-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13020-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Jászkarajenő 13020-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása Kőröstetétlen 13020-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13020-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13020-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13020-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13020-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13020-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13020-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13020-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13020-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13020-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13020-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13020-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13020-156/106/2018.AV. 2020-04-01 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 13020-156/107/2018.AV. 2020-04-06 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13020-156/122/2018.AV. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13020-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13020-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13020-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13020-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13020-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13020-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13020-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13020-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13020-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13020-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13020-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13020-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13020-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13020-156/123/2018.AV. 2022-04-11 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 13020-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13020-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13020-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13020-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13020-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 13020-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 13020-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13020-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13020-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13020-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13020-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13020-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13020-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13020-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13020-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13020-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 13020-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13020-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13020-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13020-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13020-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 13020-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13020-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13020-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13020-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13020-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13020-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13020-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13020-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13020-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13020-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 13020-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13020-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13020-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13020-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13020-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13020-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13020-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13020-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13020-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13020-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13020-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13020-156/114/2018.AV 2020-08-31 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13020-156/78-1/2018.AV. 2020-10-27 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 130320-156/115/18.AV. 2020-10-27 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13020-156/119/2018.AV: 2021-04-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13020-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13020-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13020-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13020-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13020-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13020-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13020-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13020-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13020-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13020-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13020-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13020-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13020-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13020-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13020-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13020-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13020-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13020-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13020-156/103/2018.AV 2019-08-07 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 13020-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13020-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13020-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13020-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13020-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13020-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13020-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13020-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13020-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13020-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13020-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13020-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13020-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 13020-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13020-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13020-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13020-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13020-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13020-156/104/2018.AV 2019-08-07 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 13020-156/105/2018.AV 2019-10-02 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 13020-156/111/2018.AV. 2020-03-23 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 13020-156/110/2018.AV 2020-07-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 13020-156/112/2018.AV 2020-07-23 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 13020-156/116/2018.AV. Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 13020-156/113/2018.AV 2020-06-22 Összes