Adatvédelmi nyilvántartás

Debreceni Rendőrkapitányság

4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 4.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09010/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09010/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09010/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 09010/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 09010/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09010/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09010/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09010/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09010/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09010/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09010/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09010/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09010/156/2-1/2019.AV. 2019-12-31 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Debrecen, Budai Ézsaiás u. 4. 09010/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Debrecen, Sámsoni út 147. 09010/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09010/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 09010/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09010/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09010/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09010/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09010/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 09010/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 09010/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09010/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09010/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09010/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 09010/156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09010/156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 09010/156/2/2020.AV 2020-03-18 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 09010/156/2/2021.A.V. 2021-03-12 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 09010/156/4/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09010/156/3/2022.AV. 2022-04-07 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közterületi térfigyelő kamerázás Debrecen 09010/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
4024 Debrecen, Kossuth u. 20.
Dr. Rásó Orsolya
rasooe@hajdu.police.hu
52/516-400
Közterületi térfigyelő kamerázás 09010/156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 09010/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09010/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09010/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09010/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09010/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 09010/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09010/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09010/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 09010/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 09010/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 09010/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09010/156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09010/156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 09010/156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09010/156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 09010/156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09010/156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09010/156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 09010/156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 09010/156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 09010/156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 09010/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 09010/156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 09010/156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 09010/156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 09010/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 09010/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09010/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09010/156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 09010/156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09010/156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09010/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 09010/156/2/2022.AV. 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 09010/156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 09010/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 09010/156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 09010/156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 09010/156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 09010/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 09010/156/1/2022.AV. 2022-03-29 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 09010/156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 09010/156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 09010/156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 09010/156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 09010/156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 09010/156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 09010/156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 09010/156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 09010/156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 09010/156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 09010/156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09010/156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09010/156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 09010/156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09010/156/1/2021.AV. 2021-03-12 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 09010/156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 09010/156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 09010/156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 09010/156/16/2020.AV. 2020-08-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 09010/156/17/2020.AV. 2020-08-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 09010/156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 09010/156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09010/156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 09010/156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 09010/156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 09010/156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 09010/156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 09010/156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 09010/156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 09010/156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 09010/156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 09010/156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 09010/156/18/2020.AV 2020-08-29 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09010/156/19/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09010/156/20/2020.AV 2020-10-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 09010/156/4/2021.AV. 2021-04-19 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 09010/156/8/2020.AV. 2020-08-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 09010/156/9/2020.AV. 2020-08-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 09010/156/10/2020.AV. 2020-08-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 09010/156/11/2020.AV. 2020-08-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 09010/156/12/2020.AV. 2020-08-25 Összes
Prümi együttműködés 09010/156/13/2020.AV. 2020-08-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 09010/156/14/2020.AV. 2020-08-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 09010/156/15/2020.AV. 2020-08-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 09010/156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 09010/156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 09010/156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 09010/156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 09010/156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 09010/156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09010/156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 09010/156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 09010/156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09010/156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09010/156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09010/156/2/2019.A.V. 2019-08-27 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 09010/156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 09010/156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09010/156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 09010/156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 09010/156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 09010/156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09010/156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 09010/156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09010/156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 09010/156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 09010/156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 09010/156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 09010/156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 09010/156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 09010/156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 09010/156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09010/156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 09010/156/3/2019. A.V. 2019-08-22 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09010/156/3/2021.AV. 2021-03-12 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 09010/153/2/2023.AV. 2023-01-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 09010/156/4/2023.AV. 2023-01-25 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09010/156/5/2021.AV. 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09010/156/6/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 09010/156/3/2020.AV. 2020-02-05 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 09010/156/4/2020.AV. 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 09010/156/5/2020.AV. 2020-05-12 Összes