Adatvédelmi nyilvántartás

Dorog Rendőrkapitányság

2510 Dorog, Mátyás király út 1.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 11020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 11020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11020/156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11020/156-11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11020-156/1/2020.AV. 2020-01-10 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 11020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 11020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 11020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 11020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11020/156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 11020-156/4/2020.AV 2020-05-08 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 11020/156-13/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 11020/156-12/2020.AV 2020-10-21 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11020/156-1/2022.AV 2022-04-08 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11020/156-2/2022.AV 2022-04-08 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11020/156-3/2022.AV 2022-04-08 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 11020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 11020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 11020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 11020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 11020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 11020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11020-156//62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 11020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 11020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 11020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 11020-156/70/2018.AV 2018-05-25 2020-08-05 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 11020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 11020/156-59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11020/156-77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 11020-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 11020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11020-156/83 /2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 11020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 11020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 11020-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11020-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 11020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 11020-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11020-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11020/156-109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11020/156-105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 11020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 11020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 11020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11020/156-6/2020.AV. 2020-06-09 Összes
Értesítési terv 11020/156-2/2021.AV 2021-03-29 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 11020/156-91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás személy körözés esetén 11020/156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 11020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 11020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 11020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 11020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 11020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 11020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 11020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 11020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 11020/156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 11020/156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 11020/156-20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 11020/156-18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 11020/156-9/2020.AV 2020-09-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11020/156-11/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11020/156-10/2020.AV 2020-10-21 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Adományok nyilvántartása 11020-156/102/2018.AV 2018-05-25 2020-08-05 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 11020-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 11020-156/101/2018.AV 2018-05-25 2020-08-05 Összes
RZS Ruházati modul 11020-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11020-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 11020-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 11020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 11020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 11020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 11020-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 11020-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 11020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 11020/156-99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 11020/156-95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 11020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 11020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 11020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 11020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 11020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 11020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 11020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 11020-156/74/2018.AV 2018-05-25 2020-08-05 Összes
Személyügyi nyilvántartás 11020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 11020-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 11020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 11020/156-124/2018.AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 11020/156-1/2021.AV. 2021-03-29 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 11020-156/3/2021.AV 2021-12-20 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11020-156/3/2020.AV. 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11020-156/2/2020.AV. 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11020/156-5/2020.AV 2020-05-12 Összes