Adatvédelmi nyilvántartás

Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

1139 Budapest, Garam u. 19.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 01322-156/2/2019. AV 2019-01-28 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok DVRK 01322-156/40/2018 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01322-156/4/2019. AV 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01322-156/2/2020. AV 2020-01-30 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 01322-156/3/2020.AV 2020-04-08 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01322-156/3/2021.AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01322-156/4/2021.AV 2021-11-16 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása DVRK 01322-156/1/2018. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása DVRK 01322-156/2/2018. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása DVRK 01322-156/3/2018. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat DVRK 01322-156/4/2018. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása DVRK 01322-156/5/2018. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása DVRK 01322-156/6/2018. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása DVRK 01322-156/7/2018. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások DVRK 01322-156/8/2018. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01322-156/1/2020. AV 2020-01-30 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés DVRK 01322-156/9/2018 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése DVRK 01322-156/10/2018 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése DVRK 01322-156/11/2018 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés DVRK 01322-156/12/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok DVRK 01322-156/13/2018 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése DVRK 01322-156/14/2018 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás DVRK 01322-156/15/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 01322-156/5/2020.AV 2020-10-20 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01322-156/2/2021.AV 2021-03-10 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01322-156/2/2022.AV 2022-04-26 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01322-156/2/2022.AV 2022-04-26 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01322/156/6/.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása DVRK 01322-156/16/2018 2018-05-25 Összes
Igazoltatás DVRK 01322-156/17/2018 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása DVRK 01322-156/18/2018 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása DVRK 01322-156/19/2018 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása DVRK 01322-156/20/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás DVRK 01322-156/21/2018 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás DVRK 01322-156/22/2018 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása DVRK 01322-156/23/2018 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok DVRK-vizi közlekedésrendészeti feladatok ellátása 01322-156/24/2018 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 01322-156/1/2022.AV 2022-04-12 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése DVRK 01322-156/25/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása DVRK 01322-156/26/2018 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban DVRK 01322-156/27/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás DVRK 01322-156/28/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély DVRK 01322-156/29/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása DVRK 01322-156/31/2018 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01322-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén DVRK 01322-156/32/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén DVRK 01322-156/33/2018 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 01322-156/43/2018. AV 2018-07-12 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 01322-156/41/2018. AV 2018-07-12 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 01322-156/42/2018. AV 2018-07-12 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 01322-156/6/2020.AV 2020-10-20 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás DVRK 01322-156/34/2018 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem DVRK 01322-156/35/2018 2018-05-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 01322-156/7/2020.AV 2020-10-20 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása DVRK 01322-156/36/2018 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás DVRK 01322-156/37/2018 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) DVRK 01322-156/38/2018 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása DVRK 01322-156/39/2018 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01322-156/3/2019. AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01322-156/4/2022.AV 2022-05-11 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01322-156/5/2022.AV 2022-05-11 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 01322-156/4/2020.AV 2020-04-08 Összes