Adatvédelmi nyilvántartás

Edelény Rendőrkapitányság

3780 Edelény, Miklós Gyula út 6.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 05020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 05020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 05020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 05020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 05020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 05020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 05020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 05020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 05020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 05020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 05020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 05020-156/2/2020. AV. 2020-03-23 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05020-156/4/2022. AV. 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05020-156/5/2022. AV. 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 05020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 05020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 05020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 05020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 05020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 05020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 05020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 05020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 05020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 05020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05020-156/6/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05020-156/5/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05020-156/7/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05020-156/3/2022. AV. 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 05020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 05020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05020-156/1/2022. AV. 2022-03-30 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 05020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 05020-156/127/2018. AV 2018-08-14 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05020-156/4/2021. AV. 2021-11-17 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 05020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
05020-156/2/2022. AV. 2022-03-30 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 05020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 05020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 05020-156/124/2018. AV 2018-08-14 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 05020-156/125/2018. AV 2018-08-14 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05020-156/126/2018. AV 2018-08-14 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 05020-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05020-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 05020-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 05020-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 05020-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 05020-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 05020-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05020-156/9/2020. AV. 2020-09-10 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05020-156/1/2021. AV. 2021-04-16 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 05020-156/2/2021. AV. 2021-04-16 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05020-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05020-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05020-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05020-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05020-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 05020-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 05020-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 05020-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 05020-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 05020-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 05020-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 05020-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 05020-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 05020-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 05020-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 05020-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 05020-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 05020-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 05020-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 05020-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05020-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05020-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 05020-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 05020-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 05020-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 05020-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 05020-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 05020-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 05020-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05020-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 05020-156/112/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 05020-156/123/2018.AV 2018-08-14 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05020-156/1/2019. AV. 2019-08-09 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 05020-156/1/2020. AV. 2020-02-17 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05020-156/3/2021. AV 2021-11-17 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05020-156/4/2020. AV. 2020-03-24 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05020-156/8/2020. AV. 2020-05-13 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05020-156/3/2020. AV. 2020-03-24 Összes