Adatvédelmi nyilvántartás

Esztergom Rendőrkapitányság

2500 Esztergom, Kiss János altábornagy u. 27.
dr. Takács Piroska Anita
r. alezredes
takacspi@komarom.police.hu
+36(34)517-713 BM: (21)21-02

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 11060/156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 11060/156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 11060/156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 11060/156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 11060/156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 11060/156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 11060/156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 11060/156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 11060/156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 11060/156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 11060/156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 11060/156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 11060/156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 11060/156/126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 11060/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 11060-156/1/2020.AV. 2020-01-20 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 11060/156-8/2020.AV 2020-08-04 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 11060/156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 11060/156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 11060/156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 11060/156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 11060/156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 11060/156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 11060/156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 11060/156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 11060/156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 11060/156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 11060/156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 11060/156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 11060/156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 11060/156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 11060/156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 11060/156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 11060/156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 11060/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 11060/156-15/2020.AV 2020-10-19 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 11060/156-14/2020.AV 2020-10-19 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11060/156-1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11060/156-2/2022.AV 2022-04-11 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11060/156-3/2022.AV 2022-04-11 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 11060/156-3/2022.AV 2022-04-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 11060/156-1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 11060/156-2/2022.AV 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Díjkitűzés 11060/156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 11060/156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 11060/156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 11060/156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 11060/156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 11060/156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 11060/156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 11060/156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 11060/156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 11060/156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 11060/156/124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 11060/156/125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 11060/156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 11060/156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 11060/156/129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 11060/156/130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 11060/156/134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 11060/156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 11060/156/138/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 11060/156/139/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11060/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 11060/156-117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 11060/156-120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 11060/156-132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 11060/156-135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 11060/156-140/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 11060/156-9/2020.AV 2020-08-04 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 11060/156-10/2020.AV 2020-08-04 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 11060/156/131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 11060/156/133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 11060/156/137/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 11060/156/141/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 11060/156/142/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 11060/156-11/2020.AV. 2020-08-04 Összes
Értesítési terv 11060/156-5/2021.AV 2021-04-28 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 11060/156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11060/156/143/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11060/156/145/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 11060/156/144/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 11060/156/146/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 11060/156/147/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 11060/156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 11060/156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 11060/156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 11060/156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 11060/156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 11060/156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 11060/156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 11060/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 11060/156/148/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 11060/156/149/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 11060/156/150/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 11060/156/151/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 11060/156/152/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 11060/156/153/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11060/156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 11060/156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 11060/156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 11060/156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 11060/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 11060/156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 11060/156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 11060/156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 11060/156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 11060/156-12/2020.AV 2020-08-04 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 11060/156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 11060/156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 11060/156-19/2020.AV 2020-10-19 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 11060/156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 11060/156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 11060/156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 11060/156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 11060/156/50/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 11060/156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 11060/156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 11060/156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 11060/156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 11060/156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 11060/156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 11060/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11060/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 11060/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 11060/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 11060/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 11060/156-13/2020.AV 2020-09-21 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11060/156-18/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 11060/156-17/2020.AV 2020-10-19 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 11060/156-16/2020.AV 2020-10-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 11060/156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 11060/156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 11060/156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 11060/156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 11060/156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 11060/156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 11060/156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 11060/156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 11060/156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 11060/156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 11060/156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 11060/156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 11060/156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 11060/156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 11060/156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 11060/156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 11060/156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 11060/156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 11060/156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 11060/156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 11060/156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 11060/156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 11060/156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 11060/156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 11060/156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 11060/156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 11060/156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 11060/156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 11060/156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 11060/156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 11060/156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 11060/156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 11060/156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 11060/156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 11060/156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 11060/156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 11060/156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 11060/156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 11060/156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 11060/156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 11060/156-154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 11060/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 11060-156/2/2020.AV 2020-03-10 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 11060/156-4/2021.AV 2021-04-28 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 11060-156/3/2020.AV 2020-05-08 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 11060-156/4/2020.AV 2020-05-08 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 11060/156-5/2020.AV. 2020-05-15 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 11060/156-20/2020. AV 2020-12-14 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
11060/156-21/2020.AV 2020-12-14 Összes