Adatvédelmi nyilvántartás

Fehérgyarmat Rendőrkapitányság

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 50.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15020-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15020-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15020-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15020-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15020-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15020-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15020-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 15020-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15020-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15020-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15020-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15020-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15020-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15020-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15020-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15020-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15020-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15020-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15020-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15020-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15020-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15020-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 15020-156/10/2020.AV. Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 15020-156/5/2022.AV. Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 15020-156/4/2022.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 15020-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 15020-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 15020-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15020-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 15020-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 15020-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15020-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15020-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 15020-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 15020-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15020-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15020-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15020-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15020-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 15020-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15020-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15020-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 15020-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15020-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 15020-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15020-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15020-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 15020-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 15020-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15020-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 15020-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15020-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15020-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15020-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 15020-156/2/2022.AV. Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 15020-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 15020-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15020-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 15020-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 15020-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 15020-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 15020-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 15020-156/1/2022.AV. Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 15020-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 15020-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 15020-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 15020-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15020-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15020-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 15020-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15020-156/3/2021.AV. 2021-09-16 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15020-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15020-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15020-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 15020-156/1/2021.AV. 2021-03-10 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 15020-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15020-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 15020-156/5/2020.AV. Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 15020-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 15020-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15020-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 15020-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 15020-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 15020-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 15020-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15020-156/7/2020.AV. Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15020-156/8/2020.AV. Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 15020-156/9/2020.AV. Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15020-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 15020-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 15020-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15020-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 15020-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15020-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 15020-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 15020-156/2/2019.AV. 2019-08-23 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 15020-156/3/2020.AV. 2020-03-23 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15020-156/2/2021.AV. 2021-03-10 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 15020-156/1/2020.AV. 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15020-156/2/2020.AV. 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 15020-156/4/2020.AV. Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 15020-156/11/2020.AV. Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
15020-156/12/2020.AV. Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
15020-156/3/2022.AV. Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 15020-156/6/2022.AV. Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 15020-156/7/2022.AV. Összes