Adatvédelmi nyilvántartás

Gödöllő Rendőrkapitányság

2100 Gödöllő, Petőfi S.u. 6-10.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13040/156/1/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 13040/156/2/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13040/156/3/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 13040/156/4/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 13040/156/5/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 13040/156/6/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 13040/156/8/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 13040/156/9/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 13040/156/10/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13040/156/11/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 13040/156/12/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 13040/156/13/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13040/156/14/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 13040/156/15/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 13040/156/16/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 13040/156/7/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13040/156/16/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13040/156/17/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13040/156/18/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13040/156/19/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 13040/156/20/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13040/156/21/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13040/156/22/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 13040/156/23/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 13040/156/24/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13040/156/25/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 13040/156/26/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 13040/156/27/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 13040/156/28/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13040/156/29/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13040/156/30/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 13040/156/12/2020.AV. 2020-11-04 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 13040/156/11/2020.AV. 2020-11-04 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13040-156/1/2022.AV. 2022-05-16 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 13040/156/31/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 13040/156/32/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 13040/156/33/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13040/156/34/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13040/156/35/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 13040/156/36/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13040/156/37/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13040/156/38/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13040/156/39/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 13040/156/40/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13040/156/41/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 13040/156/42/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13040/156/43/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 13040/156/44/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13040/156/46/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 13040/156/47/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 13040/156/48/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13040/156/49/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 13040/156/50/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13040/156/51/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 13040/156/52/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13040/156/53/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 13040/156/54/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 13040/156/55/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13040/156/56/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13040/156/57/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13040/156/58/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 13040/156/45/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 13040/156/59/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13040/156/60/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13040/156/61/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13040/156/62/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 13040/156/63/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13040/156/64/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 13040/156/65/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13040/156/67/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 13040/156/68/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 13040/156/66/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 13040/156/69/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13040/156/70/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13040/156/71/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 13040/156/72/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13040/156/73/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13040/156/74/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13040/156/75/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13040/156/76/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 13040/156/77/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 13040-156/1/2021.AV. 2021-04-07 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 13040/156/78/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13040/156/79/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 13040/156/13/2020.AV. 2020-11-04 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 13040/156/80/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 13040/156/81/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13040/156/82/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13040/156/83/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13040/156/86/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13040/156/87/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13040/156/88/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13040/156/89/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13040/156/90/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13040/156/91/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13040/156/92/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13040/156/93/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 13040/156/94/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13040/156/95/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13040/156/84/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13040/156/85/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13040-156/10/2020.AV. 2020-08-31 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13040/156/14/2020.AV 2020-11-04 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13040/156/15/2020.AV. 2020-11-04 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 13040-156/7/2021.AV. 2021-04-24 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13040/156/96/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13040/156/97/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13040/156/98/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13040/156/99/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13040/156/100/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13040/156/101/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13040/156/102/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13040/156/103/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13040/156/104/2018 AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13040/156/105/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13040/156/106/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13040/156/107/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13040/156/108/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13040-156/2/2019.AV 2019-08-07 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13040/156/109/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13040/156/110/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13040/156/111/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13040/156/112/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13040/156/113/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13040/156/114/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 13040/156/115/2018 AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13040/156/116/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13040/156/117/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13040/156/118/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13040/156/119/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13040/156/120/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13040/156/121/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13040/156/122/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13040/156/123/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 13040/156/124/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 13040/156/125/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 13040/156/126/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 13040/156/127/2018 AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 13040/156/128/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 13040/156/129/2018 AV. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13040-156/3/2019.AV. 2019-08-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13040-156/5/2021.AV. 2021-04-07 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 13040/156/8/2020. AV. 2020-05-18 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közrendvédelmi bírság 13040/156/9/2020. AV 2020-06-22 Összes