Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Battonya

5830 Battonya, Bajcsy-Zs. u. 78.
Molnár Magdolna

molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)23-32

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04130-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 04130-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04130-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04130-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04130-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04130-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04130-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04130-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04130-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04130-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04130-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04130-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04130-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04130-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04130-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04130-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04130-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04130-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04130-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 04130-156/1/2020.AV 2020-01-08 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04130-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04130-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04130-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04130-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04130-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04130-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04130-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04130-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04130-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04130-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 04130-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04130-156/6/2020. AV 2020-10-26 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04130-156/6/2020. AV 2020-10-26 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 04130-156/2/2022. AV 2022-04-28 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 04130-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04130-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04130-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04130-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04130-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04130-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04130-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04130-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04130-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04130-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04130-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04130-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04130-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04130-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04130-156/2/2020.AV 2020-03-11 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04130-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04130-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04130-156/41/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04130-156/42/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 04130-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 04130-156/45/2018. AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 04130-156/47/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 04130-156/48/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 04130-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 04130-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 04130-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 04130-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 04130-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 04130-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 04130-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 04130-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 04130-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 04130-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 04130-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 04130-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 04130-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 04130-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 04130-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 04130-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 04130-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 04130-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 04130-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 04130-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 04130-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 04130-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 04130-156/46/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
04130-156/1/2022. AV 2022-04-28 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 04130-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04130-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04130-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04130-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04130-156/1/2021.AV 2021-03-10 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 04130-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 04130-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04130-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04130-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04130-156/124/2018.AV 2018-08-02 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04130-156/125/2018.AV 2018-08-02 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04130-156/126/2018.AV 2018-08-02 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04130-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04130-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04130-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04130-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04130-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 04130-156/81/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04130-156/83/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04130-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04130-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04130-156/86/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04130-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 04130-156/87/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 04130-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04130-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 04130-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04130-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 04130-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04130-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 04130-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04130-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04130-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 04130-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 04130-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 04130-156/123/2018.AV 2018-07-23 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 04130-156/1 /2019.AV 2019-01-21 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04130-156/2/2021. AV 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04130-156/3/2021. AV 2021-11-15 Összes