Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Csenger

4765 Csenger, Riskó Ignác u. 4.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15100-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15100-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15100-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15100-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15100-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 15100-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15100-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15100-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15100-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15100-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15100-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15100-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15100-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15100-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15100-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15100-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15100-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 15100-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15100-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15100-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 15100-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15100-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15100-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15100-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 15100-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15100-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 15100-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15100-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15100-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15100-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15100-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15100-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15100-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15100-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 15100-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 15100-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15100-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15100-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15100-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 15100-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 15100-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 15100-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 15100-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 15100-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 15100-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 15100-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 15100-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 15100-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 15100-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 15100-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 15100-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 15100-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 15100-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 15100-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 15100-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 15100-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 15100-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 15100-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 15100-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 15100-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15100-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15100-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15100-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 15100-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 15100-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 15100-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 15100-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 15100-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 15100-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15100-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 15100-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 15100-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 15100-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 15100-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 15100-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15100-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 15100-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15100-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15100-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 15100-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 15100-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15100-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15100-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 15100-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15100-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 15100-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes