Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Gyula

5711 Gyula, Széchenyi tér 5.
Molnár Magdolna

molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)23-32

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 04110-156/1/2018.av 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04110-156/2/2018.av 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04110-156/3/2018.av 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 04110-156/4/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04110-156/5/2018.av 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04110-156/6/2018.av 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04110-156/7/2018.av 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04110-156/8/2018.av 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04110-156/10/2018.av 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04110-156/11/2018.av 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04110-156/13/2018.av 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04110-156/14/2018.av 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04110-156/15/2018.av 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04110-156/16/2018.av 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04110-156/17/2018.av 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04110-156/18/2018.av 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04110-156/19/2018.av 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04110-156/20/2018.av 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04110-156/9/2018.av 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 04110-156/12/2018.av 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 04110-156/21/2018.av 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04110-156/22/2018.av 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04110-156/23/2018.av 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04110-156/24/2018.av 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04110-156/25/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04110-156/26/2018.av 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 04110-156/27/2018.av 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04110-156/28/2018.av 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04110-156/29/2018.av 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04110-156/30/2018.av 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04110-156/31/2018.av 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04110-156/32/2018.av 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04110-156/4/2020.av. 2020-11-09 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 04110-156/1/2022. AV. 2022-05-06 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 04110-156/33/2018.av 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04110-156/34/2018.av 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04110-156/35/2018.av 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04110-156/36/2018.av 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04110-156/37/2018.av 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04110-156/38/2018.av 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04110-156/39/2018.av 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04110-156/40/2018.av 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04110-156/41/2018.av 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04110-156/42/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 04110-156/43/2018.av 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04110-156/44/2018.av 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04110-156/45/2018.av 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 04110-156/46/2018.av 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 04110-156/47/2018.av 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04110-156/48/2018.av 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04110-156/49/2018.av 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04110-156/2/2020.AV. 2020-04-22 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04110-156/50/2018.av 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04110-156/51/2018.av 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04110-156/52/2018.av 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04110-156/53/2018.av 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 04110-156/54/2018.av 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 04100-156/89/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 04110-156/127/2018.av 2018-07-23 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 04110-156/55/2018.av 2018-05-25 Összes
A vízi közlekedésben részt vevő utasok adatai 04110-156/57/2018.av 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 04110-156/58/2018.av 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 04110-156/59/2018.av 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 04110-156/60/2018.av 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 04110-156/61/2018.av 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 04110-156/63/2018.av 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 04110-156/64/2018.av 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 04110-156/65/2018.av 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 04110-156/66/2018.av 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 04110-156/67/2018.av 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 04110-156/70/2018.av 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 04110-156/71/2018.av 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 04110-156/72/2018.av 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 04110-156/73/2018.av 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 04110-156/74/2018.av 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 04110-156/75/2018.av 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 04110-156/76/2018.av 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 04110-156/77/2018.av 2018-05-25 Összes
Visszaadás 04110-156/78/2018.av 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 04110-156/79/2018.av 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 04100-156/90/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 04110-156/56/2018.av 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
04110-156/2/2022. AV. 2022-05-06 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 04110-156/80/2018.av 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04110-156/81/2018.av 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04110-156/82/2018.av 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04110-156/84/2018.av 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04110-156/2/2021. Av 2021-04-12 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04100-156/91/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04100-156/92/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04110-156/121/2018.av 2018-07-23 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04110-156/124/2018.av 2018-07-23 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04110-156/125/2018.av 2018-07-23 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 04100-156/93/2018.av. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 04100-156/94/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 04110-156/122/2018.av 2018-07-23 Összes
Prümi együttműködés 04110-156/3/2020.AV. 2020-04-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04110-156/87/2018.av 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04110-156/88/2018.av 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 04100-156/95/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04100-156/96/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04100-156/97/2018.av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04100-156/98/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04100-156/101/2018.av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04100-156/109/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04100-156/115/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04100-156/116/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04100-156/120/2018.av. 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04110-156/1/2021. Av 2021-04-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04110-156/3/2021. AV. 2021-11-15 Összes