Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Lőkösháza

5743 Lökösháza, Vasút u. 1.
Molnár Magdolna

molnarma@bekes.police.hu
+36(66)523-700/2538 BM: (33)23-32

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 04120-156/1-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 04120-156/2-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 04120-156/3-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 04120-156/4-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 04120-156/5-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 04120-156/6-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 04120-156/8-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 04120-156/9-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 04120-156/10-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 04120-156/11-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 04120-156/12-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 04120-156/13-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 04120-156/14-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 04120-156/15-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 04120-156/16-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 04120-156/79/2018. av. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 04120-156/80/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 04120-156/7-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 04120-156/18-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 04120-156/19-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 04120-156/20-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 04120-156/21-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 04120-156/22-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 04120-156/23-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 04120-156/24-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 04120-156/25-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 04120-156/26-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 04120-156/81/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 04120-156/82/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04120-156/18/2020.AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 04120-156/18/2020.AV. 2020-10-22 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 04120-156/1/2022.AV 2022-04-28 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 04120-156/27-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 04120-156/28-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 04120-156/29-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 04120-156/30-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 04120-156/31-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 04120-156/32-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 04120-156/33-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 04120-156/34-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 04120-156/35-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 04120-156/37-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 04120-156/38-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 04120-156/41-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 04120-156/1/2020 .AV. 2020-03-03 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 04120-156/2/2020. AV. 2020-03-03 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 04120-156/3/2020. AV. 2020-03-03 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 04120-156/4/2020. AV. 2020-03-03 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04120-156/114/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 04120-156/115/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 04120-156/42-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 04120-156/43-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 04120-156/44/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 04120-156/46/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 04120-156/48/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 04120-156/49/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 04120-156/50/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 04120-156/51/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 04120-156/53/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 04120-156/54/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 04120-156/55/2018. av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 04120-156/56/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 04120-156/59/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 04120-156/60/2018. av. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 04120-156/61/2018. av. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 04120-156/83/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 04120-156/85/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 04120-156/47/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
04120-156/2/2022.AV 2022-04-28 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 04120-156/63-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 04120-156/64-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 04120-156/65-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 04120-156/66-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 04120-156/1/2021. av. 2021-03-10 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Schengeni Információs Rendszer 04120-156/68-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 04120-156/90/2018. av. 2018-05-25 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 04120-156/88/2018. av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 04120-156/89/2018. av. 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 04120-156/116/2018.av 2018-08-06 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 04120-156/117/2018.av 2018-08-06 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 04120-156/118/2018.av 2018-08-06 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Leltárfelelősök nyilvántartása 04120-156/70-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 04120-156/71-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 04120-156/72-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 04120-156/73-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 04120-156/74-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 04120-156/91/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 04120-156/93/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 04120-156/94/2018. av. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 04120-156/98/2018. av. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 04120-156/99/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 04120-156/9/2020. AV. 2020-03-03 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 04120-156/10/2020.AV. 2020-03-03 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 04120-156/76-1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 04120-156/77-1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 04120-156/107/2018. av. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 04120-156/108/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 04120-156/109/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 04120-156/113/2018. av. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 04120-156/106/2018.av 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 04120-156/5/2020. AV. 2020-03-03 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 04120-156/6/2020. AV. 2020-03-03 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 04120-156/7/2020. AV. 2020-03-03 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 04120-156/8/2020. AV. 2020-03-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 04120-156/2/2021. av. 2021-03-10 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 04120-156/3/2021.AV 2021-11-15 Összes