Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Nyírábrány

4264 Nyírábrány, Határőr u. 110.
dr. Rásó Orsolya

rasooe@hajdu.police.hu
+36(52)516-400/27-21 BM: (32)27-21

Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határforgalom-ellenőrzés 09110/156/8/2020.AV. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 09110/156/9/2020.AV. 2018-06-22 Összes
Közrendvédelmi bírság 09100/156/9/2020.AV. 2018-06-22 Összes
A légi úton történő kiutasítás céljából történő átszállítás eseteiben biztosított segítségnyújtás kérése, illetve engedélyezése céljából a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése 09110-156/50/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer 09110-156/55/2018. AV 2018-05-25 Összes
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 09110-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 09110-156/52/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 09110-156/53/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 09110-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 09110-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 09110-156/54/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 09110-156/56/2018. AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 09110-156/57/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 09110-156/58/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 09110-156/59/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 09110-156/60/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 09110-156/61/2018. AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 09110-156/62/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 09110-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 09110-156/51/2018. AV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés Automatic Border Control (a továbbiakban: ABC kapu) alkalmazásával 09110/156/4/2020.AV. 2020-02-10 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 09110/156/7/2020.A.V. 2019-06-22 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
09110/156/1/2022.AV. 2022-03-26 Összes
Egyéb rendészet
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 09110/156/10/2020.AV. 2018-06-22 Összes
A védelmi ellenőrzés szakmai felügyeletének ellátása 09110-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légitársaságoktól igényelt utaslista 09110-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utasbiztonsági ellenőrök tevékenységének tesztelése (nyílt/rejtett tesztelés) 09110-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 09110-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 09110-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 09110/156/3/2020. AV: 2020-01-27 Összes
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 09110-156/64/2018. AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 09110-156/65/2018. AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 09110-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 09110-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 09110/156/1/2021.AV. 2021-03-16 Összes
Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 09110-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 09110-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 09110-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 09110-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 09110-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 09110-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 09110-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 09110-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 09110-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 09110-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 09110-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 09110/156/2/2020. AV. 2020-01-07 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 09110-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 09110-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 09110-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 09110-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 09110-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 09110-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 09110-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 09110-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 09110-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 09110/156/2/2022.AV. 2022-05-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 09110-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 09110-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 09110-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 09110-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 09110-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 09110-156/39/2018. AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 09110-156/40/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 09110-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 09110-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 09110-156/35/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 09110-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 09110-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 09110-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 09110-156/43/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 09110-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 09110-156/92/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 09110-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 09110-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 09110-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 09110-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 09110-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 09110-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 09110-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 09110/156/2/2020.AV. 2020-01-07 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 09110-156/77/2018. AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 09110-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 09110-156/82/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 09110-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 09110-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 09110-156/90/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 09110/156/1/2021.AV. 2021-09-06 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 09110/156/3/2021.AV. 2021-11-05 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 09110/156/4/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 09110/156/12/2020.AV. 2020-11-19 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
09100/156/7/2020.AV. 2020-11-16 Összes