Adatvédelmi nyilvántartás

HRK. Záhony

4625 Záhony, Kárpát út 4-6.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 15140-156/21/2018.av 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15140-156/23/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15140-156/24/2018.av 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15140-156/25/2018.av 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15140-156/27/2018.av 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 15140-156/29/2018.av 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15140-156/32/2018.av 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15140-156/33/2018.av 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15140-156/34/2018.av 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 15140-156/35/2018.av 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15140-156/36/2018.av 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15140-156/37/2018.av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15140-156/38/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15140-156/28/2018.av 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 15140-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Záhony HRK 15140-156/39/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15140-156/40/2018.av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15140-156/30/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15140-156/31/2018.av. 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 15140-156/41/2018.av 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 15140-156/42/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15140-156/43/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15140-156/44/2018.av 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15140-156/45/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15140-156/46/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 15140-156/61/2021.AV. 2021-03-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 15140-156/2/2022.AV. Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 15140-156/3/2022.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 15140-156/59/2018.av 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15140-156/60/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15140-156/61/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15140-156/62/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 15140-156/63/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15140-156/64/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15140-156/65/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15140-156/66/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15140-156/68/2018.av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15140-156/69/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15140-156/70/2018.av. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 15140-156/71/2018.av. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 15140-156/72/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15140-156/73/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15140-156/74/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Záhony Közúti Határátkelőhely 15140-156/472018.av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása szolgálati gk-k 15140-156/67/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 15140-156/55/2018.av. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15140-156/56/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15140-156/57/2018.av 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15140-156/58/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 15140-156/80/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 15140-156/2018.av. 2018-05-25 Összes
A kishatárforgalmi engedély visszavonása 15140-156/83/2018.av. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 15140-156/85/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 15140-156/86/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 15140-156/87/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 15140-156/88/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 15140-156/89/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határmenti munkavégzés 15140-156/90/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Tiszaszentmárton Külterület 15140-156/91/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Zsurk külterület 15140-156/92/2018.av 2018-05-25 Összes
Határőrizeti kamerarendszer Mobil hőkamera, Land Rover 15140-156/93/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 15140-156/94/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 15140-156/95/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 15140-156/96/2018.av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 15140-156/97/2018.av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 15140-156/98/2018.av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 15140-156/99/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 15140-156/100/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 15140-156/101/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 15140-156/102/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 15140-156/103/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 15140-156/104/2018.av. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 15140-156/105/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 15140-156/106/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 15140-156/107/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 15140-156/108/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 15140-156/109/2018.av. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 15140-156/110/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 15140-156/111/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 15140-156/84/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 15140-156/2/2020.AV. Összes
Határforgalom-ellenőrzés 15140-156/3/2020.AV. Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 15140-156/4/2020.AV. Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
15140-156/1/2022.AV. Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15140-156/75/2018.av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15140-156/76/2018.av. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 15140-156/77/2018.av. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 15140-156/78/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15140-156/79/2018.av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 15140-156/1/2018.av 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 15140-156/3/2018.av 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 15140-156/4/2018.av 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15140-156/5/2018.av 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 15140-156/6/2018.av 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 15140-156/8/2018.av 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 15140-156/10/2018.av 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15140-156/11/2018.av 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15140-156/12/2018.av 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 15140-156/13/2018.av 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 15140-156/14/2018.av 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 15140-156/15/2018.av 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 15140-156/16/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15140-156/17/2018.av 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15140-156/18/2018.av 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 15140-156/19/2018.av 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 15140-156/20/2018.av 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15140-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 15140-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15140-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15140-156/2/2019.AV. 2019-10-28 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 15140-156/1/2020.AV. Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 15140-156/2/2021.AV. 2021-03-25 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 15140-156/3/2021.AV. 2021-09-08 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 150140-156/5/2020.AV. Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 15140-156/6/2020.AV. Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
15140-156/7/2020.AV. Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 15140-156/4/2022.AV. Összes