Adatvédelmi nyilvántartás

Heves Rendőrkapitányság

3360 Heves, Erzsébet tér 1
Mészáros Lajos
r. alezredes
meszarosla@heves.police.hu
+36(36)522-111/1457 BM: (31)1457

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 10050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 10050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 10050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 10050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 10050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 10050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 10050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 10050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 10050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 10050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 10050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 10050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 10050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 10050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 10050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 10050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 10050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 10050-156/1/2020.AV 2020-01-08 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 10050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 10050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 10050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 10050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 10050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 10050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 10050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 10050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 10050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 10050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 10050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 10050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 10050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 10050-156/7/2020.AV 2020-10-19 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 10050-156/3/2022.AV 2022-04-07 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 10050-156/4/2022.AV 2022-04-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 10050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 10050-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 10050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 10050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 10050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 10050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 10050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 10050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 10050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 10050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 10050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 10050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 10050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 10050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 10050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 10050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 10050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 10050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 10050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 10050-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 10050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 10050-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Tarnaörs 10050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Tarnaörs, Erzsébet u. 13.
onkormanyzat@tarnaors.hu
0636/473-001
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszanána 10050-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Tiszanána, Fő út 108/1
tiszanana@tiszanana.hu
0336/366-101
Közterületi térfigyelő kamerázás Kisköre 10050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Kisköre,Széchenyi u. 24.
polgarmester@kiskore.hu
0636/358-311
Közterületi térfigyelő kamerázás Átány 10050-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Átány, Rákóczi út 60.
polhivaatany@t-online.hu
0636/482-001
Közterületi térfigyelő kamerázás Kömlő 10050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Kömlő, Fő út 26.
titkarsag.kumleu@intellimail.hu
0336/481-021
Közterületi térfigyelő kamerázás Tarnazsadány 10050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Tarnazsadány, Kossuth u. 7.
tzspolghiv@gmail.com
0636/479-997
Közterületi térfigyelő kamerázás Tarnaméra 10050-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Tarnaméra, Árpád u. 10.
polgarmestre@tarnamera.hu
0636/479-101
Közterületi térfigyelő kamerázás Erdőtelek 10050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Erdőtelek, Fő út 105.
erdotelek@agria.hu
0636/496-001
Közterületi térfigyelő kamerázás Boconád 10050-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Boconád, Szabadság tér 1.
polgarmester@boconad.hu
0636/484-055
Közterületi térfigyelő kamerázás Hevesvezekény 10050-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Hevesvezekény, Alkotmány u. 2.
vezekeny@dunaweb.hu
0636/495-084
Közterületi térfigyelő kamerázás Pély 10050-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Pély, Fő út 165.
pmhpely@t-online.hu
0636/469-943
Közterületi térfigyelő kamerázás Heves 10050-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
Heves, Erzsébet tér 2.
sveiczer.sandor@phheves.hu
0636/546-100
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10050-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 10050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 10050-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 10050-156/1/2022.AV 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 10050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 10050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 10050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 10050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 10050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 10050-156/2/2022.AV 2022-03-30 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 10050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 10050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 10050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 10050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 10050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 10050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 10050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 10050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 10050-156/10/2021.AV 2021-11-23 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti őrizet 10050-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 10050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 10050-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 10050-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 10050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 10050-156/5/2020.AV 2020-05-19 Összes
Értesítési terv 10050-156/3/2021.AV 2021-04-12 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 10050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 10050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 10050-156/116/2018.AV 2018-07-18 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 10050-156/117/2018.AV 2018-07-18 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 10050-156/118/2018.AV 2018-07-18 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 10050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 10050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 10050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 10050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 10050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 10050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 10050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 10050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 10050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 10050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 10050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 10050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 10050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 10050-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 10050-156/119/2018.AV 2018-07-18 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 10050-156/6/2020.AV 2020-09-07 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10050-156/8/2020.AV 2020-10-19 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 10050-156/9/2020.AV 2020-10-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 10050-156/5/2021.AV 2021-04-19 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 10050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 10050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 10050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 10050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 10050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 10050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 10050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 10050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 10050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 10050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 10050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 10050-156/115/2018.AV 2018-07-18 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 10050-156/1/2019.AV 2019-02-05 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 10050-156/4/2021.AV 2021-04-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 10050-156/7/2021.AV 2021-11-18 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 10050-156/2/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 10050-156/3/2020.AV 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 10050-156/4/2020.AV 2020-05-12 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 10050-156/10/2020.AV 2020-11-16 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
10050-156/11/2020.AV 2020-11-16 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 10050-156/11/2021.AV 2021-11-23 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 10050-156/12/2021.AV 2021-11-23 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 10050-156/13/2021.AV 2021-11-23 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 10050-156/14/2021.AV 2021-11-23 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 10050-156/15/2021.AV 2021-11-23 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 10050-156/16/2021.AV 2021-11-23 Összes