Adatvédelmi nyilvántartás

III. kerületi Rendőrkapitányság

1036 Budapest, Tímár u. 9/a.
Dr. Dobos Dóra

adatvedelem.brfk@budapest.police.hu
+36(1)443-5360 BM: 32-415

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 01030-156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 01030-156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 01030-156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 01030-156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 01030-156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 01030-156-6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 01030-156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 01030-156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 01030-156-9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 01030-156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 01030-156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 01030-156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 01030-156/1/2020. AV 2020-01-27 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 01030-156-13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 01030-156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 01030-156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 01030-156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 01030-156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 01030-156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 01030-156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 01030-156-20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 01030-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 01030-156/1/2022.AV 2022-04-26 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 01030-156/2/2022.AV 2022-04-26 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 01030-156/5/2022.AV 2022-05-24 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 01030-156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 01030-156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 01030-156-23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 01030-156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 01030-156-25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 01030-156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 01030-156-27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 01030-156-28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 01030-156-29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 01030-156-30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 01030-156-31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 01030-156-32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 01030-156-33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 01030-156-34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 01030-156-35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 01030-156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 01030-156-37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 01030-156-38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 01030-156-39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 01030-156-40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 01030-156-41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 01030-156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 01030-156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 01030-156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 01030-156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 01030-156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 01030-156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 01030-156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 01030-156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01030-156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 01030-156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 01030-156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 01030-156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 01030-156-54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 01030-156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 01030-156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 01030-156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 01030-156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 01030-156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 01030-156-1/2021.AV 2021-03-16 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 01030-156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 01030-156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 01030-156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 01030-156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 01030-156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 01030-156-74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 01030-156-76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 01030-156-77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 01030-156-78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 01030-156-79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 01030-156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01030-156/5/2020.AV 2020-10-27 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 01030-156/6/2020.AV 2020-10-27 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 01030-156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 01030-156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 01030-156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 01030-156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 01030-156/1/2019. AV. 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01030-156/3/2022.AV 2022-05-09 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 01030-156/4/2022.AV 2022-05-09 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 01030-156-88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 01030-156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 01030-156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 01030-156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 01030-156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 01030-156/2/2019. AV. 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 01030-156/2/2020. AV 2020-01-28 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 01030-156/3/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 01030-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 01030-156/4/2020.AV 2020-05-19 Összes