Adatvédelmi nyilvántartás

Készenléti Rendőrség

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
dr. Poldauf Gábor
r. százados
adatvedelem@kr.police.hu
+36(1)432-7300/26-597 BM: 26-597

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 29022-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 29022-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 29022-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 29022-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 29022-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 29022-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 29022-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 29022-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 29022-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 29022-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 29022-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrattasék, összekötőtisztek nyilvántartása 29022-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 29022-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 29022-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 29022-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 29022-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 29022-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 29022-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 29022-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 29022-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 29022-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 29022-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 29022-156/13/2019.AV 2019-12-31 Összes NISZ Zrt.
1389 Budapest, Pf.: 133.
info@nisz.hu
459-4200
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

adatvedelem@bm.gov.hu
+36-1-441-1000
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 29022-156/2/2020.AV 2020-03-17 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Győr 29022-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. I. ker. 29022-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. II. ker. 29022-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. V. ker. 29022-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. VI. ker. 29022-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. VII. ker. 29022-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. IX. ker. 29022-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Bp. XII. ker. 29022-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 29022-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 29022-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 29022-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 29022-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 29022-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 29022-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 29022-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 29022-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 29022-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 29022-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 29022-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 29022-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 29022-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 29022-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 29022-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 29022-156/5/2019.AV 2019-08-10 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 29022-156/10/2019.AV 2019-09-05 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 29022-156/9/2019.AV 2019-09-05 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 29022-156/12/2020.AV 2020-11-03 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 29022-156/13/2020.AV 2020-11-03 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 29022-156/5/2021.AV 2021-09-02 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 29022-156/1/2022.AV 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 29022-156/2/2022.AV 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Díjkitűzés 29022-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 29022-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 29022-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 29022-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 29022-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 29022-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 29022-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 29022-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 29022-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 29022-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 29022-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 29022-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 29022-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 29022-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 29022-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 29022-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 29022-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 29022-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 29022-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 29022-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 29022-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 29022-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 29022-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 29022-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 29022-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 29022-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 29022-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 29022-156/7/2021.AV 2021-09-02 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 29022-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 29022-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 29022-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 29022-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 29022-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 29022-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 29022-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 29022-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 29022-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 29022-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 29022-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 29022-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 29022-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 29022-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 29022-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 29022-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 29022-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 29022-156/8/2021.AV 2021-09-21 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 29022-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 29022-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 29022-156/8/2020.AV 2020-06-15 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 29022-156/9/2020.AV 2020-06-15 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 29022-156/10/2020.AV 2020-06-15 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
29022-156/3/2022.AV 2022-04-11 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 29022-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 29022-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 29022-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 29022-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 29022-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 29022-156/2/2021.AV 2021-03-08 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 29022-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitársaságoktól igényelt utaslista 29022-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Légitoloncolás 29022-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 29022-156/11/2020.AV 2020-06-15 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 29022-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 29022-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 29022-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 29022-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29022-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 29022-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 29022-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 29022-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29022-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 29022-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29022-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29022-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29022-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 29022-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 29022-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 29022-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 29022-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 29022-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 29022-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 29022-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 29022-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 29022-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 29022-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 29022-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 29022-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29022-156/14/2020.AV 2020-11-03 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29022-156/15/2020.AV 2020-11-03 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 29022-156/16/2020.AV 2020-11-03 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 29022-156/3/2021.AV 2021-04-20 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 29022-156/4/2021.AV 2021-04-20 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 29022-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 29022-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 29022-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 29022-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 29022-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 29022-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 29022-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 29022-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 29022-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 29022-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 29022-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 29022-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 29022-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 29022-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 29022-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 29022-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 29022-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 29022-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 29022-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 29022-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 29022-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 29022-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 29022-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 29022-156/151/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 29022-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 29022-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 29022-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 29022-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 29022-156/4/2019.AV 2019-08-10 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 29022-156/4/2022.AV 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 29022-156/5/2022.AV 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 29022-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 29022-156/6/2019.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 29022-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 29022-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 29022-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 29022-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 29022-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 29022-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 29022-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 29022-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 29022-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 29022-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 29022-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 29022-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 29022-156/170/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 29022-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 29022-156/172/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 29022-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 29022-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 29022-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 29022-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 29022-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 29022-156/178/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 29022-156/3/2019.AV 2019-08-08 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 2019.09.05. 29022-156/8/2019.AV 2019-09-05 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 29022-156/12/2019.AV 2019-10-30 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 29022-156/3-1/2020.AV 29022-156/3/2020.AV 2020-03-20 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 29022-156/1/2021.AV 2021-03-08 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 29022-156/6/2021.AV 2021-09-02 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 29022-156/9/2021.AV 2021-11-17 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 29022-156/10/2021.AV 2021-11-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 29022-156/4/2020.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 29022-156/5/2020.AV 2020-03-20 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 29022-156/6/2020.AV 2020-05-20 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 29022-156/7/2020.AV 2020-05-20 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 29022-156/17-2/2020.AV 29022-156/17/2020.AV 2020-11-12 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
29022-156/18-2/2020.AV 29022-156/18/2020.AV 2020-11-12 Összes