Adatvédelmi nyilvántartás

Kapuvár Rendőrkapitányság

9330 Kapuvár, Sport u. 20.
dr. Márkus Erika
r. alezredes
markuse@gyor.police.hu
+36 96 520-008, BM: 21/16-08

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 08030/156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 08030/156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 08030/156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 08030/156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 08030/156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 08030/156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 08030/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 08030/156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 08030/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 08030/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 08030/156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 08030/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 08030/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 08030/156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 08030/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 08030/156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 08030/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 08030/156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 08030/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 08030/156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 08030/156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 08030/156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 08030/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 08030/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 08030/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 08030/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 08030/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 08030/156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 08030-156/3/2020.AV 2020-12-03 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 08030-156/4/2020.AV 2020-12-03 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 08030-156/2/2021.AV 2021-03-18 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 08030-156/3/2022.AV 2022-06-02 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 08030/156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 08030/156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 08030/156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 08030/156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 08030/156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 08030/156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 08030/156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 08030/156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 08030/156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 08030/156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 08030/156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 08030/156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 08030/156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 08030/156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 08030/156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 08030/156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 08030/156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 08030/156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 08030/156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 08030/156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 08030/156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 08030/156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 08030/156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 08030/156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 08030/156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 08030/156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 08030/156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 08030/156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 08030/156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 08030/156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08030/156/59-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 08030/156/60-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 08030-156/2/2022.AV 2022-06-02 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 08030/156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 08030/156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 08030/156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 08030/156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 08030/156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 08030/156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 08030/156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 08030/156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 08030-156/1/2022.AV 2022-06-02 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 08030/156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 08030/156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 08030/156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 08030/156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 08030/156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 08030/156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 08030/156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 08030/156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 08030/156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 08030/156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 08030/156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 08030/156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 08030/156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 08030/156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 08030/156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 08030/156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 08030/156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 08030-156/1/2021.AV 2021-03-18 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 08030/156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 08030/156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 08030-156/122/2018.AV 2018-07-23 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 08030-156/123/2018.AV 2018-07-23 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 08030/156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 08030/156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08030/156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 08030/156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 08030/156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 08030/156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08030/156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 08030/156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 08030/156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 08030/156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 08030/156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 08030/156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 08030/156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 08030/156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 08030/156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 08030/156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 08030/156/107-1/2018.AV 2018-07-23 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 08030/156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 08030/156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 08030/156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 08030/156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 08030/156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 08030/156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 08030/156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 08030/156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 08030-156/2/2019.AV 2019-08-27 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 08030-156/4/2022.AV 2022-06-02 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 08030-156/5/2022.AV 2022-06-02 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 08030/156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 08030/156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 08030/156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 08030/156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 08030/156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 08030/156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 08030/156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 08030-156/124/2018.AV 2018-07-23 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 08030-156/1/2019.AV 2019-08-27 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 08030-156/3/2021.AV 2021-03-18 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 08030-156/4/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 08030-156/1-1/2020.AV 2020-03-24 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 08030-156/2/2020.AV 2020-03-24 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 08030-156/5/2020.AV 2020-12-03 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
08030-156/6/2020.AV 2020-12-03 Összes