Adatvédelmi nyilvántartás

Karcag Rendőrkapitányság

5300 Karcag, József Attila u. 2.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16030-156/1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 16030-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16030-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16030-156/5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16030-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16030-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16030-156/8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16030-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16030-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16030-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16030-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16030-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16030-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16030-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16030-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16030-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16030-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16030-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16030-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 16030-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16030-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16030-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16030-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16030-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16030-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16030-156/3/2020.AV 2020-03-18 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 16030-156/20/2020.AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 16030-156/16/2020.AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16030-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 16030-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 16030-156/3/2021.AV 2021-03-16 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16030-156/5/2022.AV 2022-04-08 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16030-156/6/2022.AV 2022-04-08 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16030-156/7/2022.AV 2022-04-28 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16030-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 16030-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 16030-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 16030-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16030-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 16030-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16030-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 16030-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16030-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 16030-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 16030-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16030-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16030-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16030-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 16030-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16030-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16030-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16030-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16030-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 16030-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16030-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 16030-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16030-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 16030-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16030-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16030-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 16030-156/8/2022.AV 2022-10-19 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 16030-156/9/2022.AV 2022-10-19 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16030-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16030-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16030-156/2/2022.AV 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16030-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16030-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16030-156/13/2020.AV 2020-06-09 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 16030-156/12/2020.AV 2020-06-09 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16030-156/11/2020.AV 2020-06-09 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16030-156/14/2020.AV 2020-06-09 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16030-156/10/2020.AV 2020-06-09 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16030-156/4/2022.AV 2022-03-30 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 16030-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16030-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16030-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16030-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16030-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16030-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16030-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 16030-156/3/2022.AV 2022-03-30 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 16030-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 16030-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 16030-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16030-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 16030-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16030-156/9/2020.AV 2020-05-20 Összes
Értesítési terv 16030-156/5/2021.AV 2021-03-16 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16030-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16030-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 16030-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16030-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16030-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16030-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16030-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 16030-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16030-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16030-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16030-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16030-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 16030-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 16030-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16030-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16030-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16030-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 16030-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 16030-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 16030-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 16030-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 16030-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16030-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 16030-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 16030-156/141/2018.AV. 2018-08-02 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 16030-156/87-1/2018.AV. 2018-08-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16030-156/18/2020.AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16030-156/19/2020.AV 2020-10-22 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16030-156/15/2020.AV 2020-10-22 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 16030-156/6/2021.AV 2021-04-19 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 16030-156/7/2021.AV 2021-04-19 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16030-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16030-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 16030-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 16030-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16030-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16030-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16030-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 16030-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 16030-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 16030-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16030-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 16030-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 16030-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 16030-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 16030-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 16030-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 16030-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 16030-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 16030-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 16030-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 16030-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 16030-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16030-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 16030-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 16030-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16030-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16030-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 16030-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 16030-156/119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 16030-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 16030-156/121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 16030-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16030-156/123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 16030-156/124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 16030-156/125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16030-156/126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 16030-156/127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 16030-156/128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16030-156/129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 16030-156/130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 16030-156/131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 16030-156/132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 16030-156/133/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 16030-156/134/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16030-156/135/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16030-156/136/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16030-156/137/2018.AV. 2018-08-02 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16030-156/1/2019.AV 2019-01-25 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16030-156/1/2020.AV 2020-01-28 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16030-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16030-156/7/2020.AV 2020-04-06 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 16030-156/4/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16030-156/14/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16030-156/6/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16030-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16030-156/8/2020.AV 2020-05-12 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
16030-156/1/2022.AV 2022-03-30 Összes