Adatvédelmi nyilvántartás

Keszthelyi Rendőrkapitányság

8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 31.
Dr. Erőss Péter
r. alezredes
erossp@zala.police.hu
+36(92)311-510/20-14 BM: (26)20-14

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 20040/156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 20040/156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 20040/156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 20040/156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 20040/156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 20040/156-6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 20040/156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 20040/156-9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 20040/156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 20040/156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 20040/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 20040/156-13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 20040/156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 20040/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 20040/156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 20040/156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 20040/156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 20040/156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 20040/156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 20040/156-20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 20040/156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 20040/156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 20040/156-23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 20040/156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 20040/156-25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 20040/156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 20040/156-27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 20040/156-28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 20040/156-29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 20040/156-30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 20040/156-31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 20040/156-32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 20040/156-33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 20040/156-34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 20040/156-35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 20040/156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 20040/156-37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 20040/156-38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Keszthely 20040/156-39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zalaszentmárton 20040/156-40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bókaháza 20040/156-41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zalaszentgrót 20040/156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Türje 20040/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sénye 20040/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Zalabér 20040/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Rezi 20040/156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Hévíz 20040/156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Alsópáhok 20040/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Felsőpáhok 20040/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Gyenesdiás 20040/156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagygörbő 20040/156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 20040/156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 20040/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 20040/156-54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 20040/156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 20040/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 20040/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 20040/156-59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 20040/156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 20040/156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 20040/156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 20040/156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 20040/156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 20040/156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 20040/156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 20040/156-67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 20040/156-68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 20040/156-69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 20040/156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 20040/156-57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 20040/156-71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20040/156-72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20040/156-73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 20040/156-74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 20040/156-75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 20040/156-76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 20040/156-77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 20040/156-79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 20040/156-78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 20040/156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 20040/156-81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 20040/156-82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 20040/156-83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 20040/156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 20040/156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 20040/156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 20040/156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 20040/156-88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 20040/156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 20040/156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 20040/156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 20040/156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 20040/156-93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 20040/156-94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 20040/156-95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tartózkodási engedéllyel történő be-és kiutazás regisztrálása 20040/156-96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 20040/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 20040/156-98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 20040/156-99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 20040/156-100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 20040/156-101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 20040/156-102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légitársaságoktól igényelt utaslista 20040/156-103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Úti okmány és a tartózkodásra jogosító okmány elvesztését, eltulajdonítását bejelentő harmadik országbeli állampolgár adatai 20040/156-104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi ellenőri vizsgával rendelkező hivatásos állományú személyek nyilvántartása 20040/156-105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 20040/156-106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 20040/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 20040/156-108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 20040/156-109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 20040/156-110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 20040/156-113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 20040/156-114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 20040/156-115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 20040/156-116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 20040/156-117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 20040/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 20040/156-112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 20040/156-118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 20040/156-119/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 20040/156-120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 20040/156-121/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 20040/156-122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 20040/156-123/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 20040/156-124/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 20040/156-125/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 20040/156-126/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 20040/156-127/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 20040/156-128/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 20040/156-129/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 20040/156-130/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 20040/156-131/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 20040/156-132/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 20040/156-133/2018.AV. 2018-05-25 Összes