Adatvédelmi nyilvántartás

Lenti Rendőrkapitányság

8960 Lenti, Petőfi u. 16.
Dr. Erőss Péter
r. alezredes
erossp@zala.police.hu
+36(92)311-510/20-14 BM: (26)20-14

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 20020/156-1/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 20020/156-2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 20020/156-3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 20020/156-4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 20020/156-5/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 20020/156-6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 20020/156-8/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 20020/156-9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 20020/156-10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 20020/156-11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 20020/156-12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 20020/156-13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 20020/156-14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 20020/156-15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 20020/156-16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 20020/156-17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 20020/156-18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 20020/156-7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 20020/156-19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 20020/156-20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 20020/156-21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 20020/156-22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 20020/156-23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 20020/156-24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 20020/156-25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 20020/156-26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 20020/156-27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 20020/156-28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 20020/156-29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 20020/156-30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 20020/156-31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 20020/156-32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 20020/156-33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 20020/156-34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 20020/156-35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 20020/156-36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 20020/156-37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 20020/156-38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nova 20020/156-39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Csesztreg 20020/156-40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Felsőszenterzsébet 20020/156-41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Magyarföld 20020/156-42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Ramocsa 20020/156-43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 20020/156-44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 20020/156-45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 20020/156-46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 20020/156-47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 20020/156-48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 20020/156-50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 20020/156-51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 20020/156-52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 20020/156-53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 20020/156-54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 20020/156-55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 20020/156-56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 20020/156-57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 20020/156-58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 20020/156-59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 20020/156-60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 20020/156-61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 20020/156-62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 20020/156-49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 20020/156-63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 20020/156-64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20020/156-65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 20020/156-66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 20020/156-67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 20020/156-68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 20020/156-69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 20020/156-70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 20020/156-72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 20020/156-71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 20020/156-73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 20020/156-74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 20020/156-75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 20020/156-76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 20020/156-77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 20020/156-78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 20020/156-79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 20020/156-80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 20020/156-81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 20020/156-82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 20020/156-83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 20020/156-84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 20020/156-85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 20020/156-86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 20020/156-87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 20020/156-88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 20020/156-89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 20020/156-92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 20020/156-93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 20020/156-94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 20020/156-95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 20020/156-96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 20020/156-90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 20020/156-91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 20020/156-97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 20020/156-98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 20020/156-99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 20020/156-100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 20020/156-101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 20020/156-102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 20020/156-103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 20020/156-104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 20020/156-105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 20020/156-106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 20020/156-107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 20020/156-108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 20020/156-109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 20020/156-110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 20020/156-111/2018.AV. 2018-05-25 Összes