Adatvédelmi nyilvántartás

Mátészalka Rendőrkapitányság

4700 Mátészalka, József A. u. 1-3.
dr. Nagy Dóra

nagydora@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15040-156/1/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 15040-156/2/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15040-156/3/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15040-156/4/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15040-156/5/2018.av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15040-156/6/2018.av. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 15040-156/7/2018.av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15040-156/8/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15040-156/9/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15040-156/10/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15040-156/11/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15040-156/12/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 15040-156/1/2020.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 15040-156/13/2018.av. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 15040-156/14/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15040-156/15/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 15040-156/16/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15040-156/17/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 15040-156/18/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 15040-156/19/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 15040-156/20/2018.av. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15040-156/21/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15040-156/22/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 15040-156/24/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15040-156/25/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 15040-156/26/2018.av. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15040-156/27/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15040-156/28/2018.av. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 15040-156/29/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15040-156/30/2018.av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 15040-156/23/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15040-156/31/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 15040-156/32/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 15040-156/33/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15040-156/34/2018.av. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 15040-156/35/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 15040-156/36/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 15040-156/37/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 15040-156/38/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 15040-156/39/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 15040-156/40/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15040-156/41/2018.av. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15040-156/42/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 15040-156/44/2018.av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 15040-156/43/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 15040-156/45/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15040-156/47/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 15040-156/46/2018.av. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 15040-156/48/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 15040-156/49/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15040-156/50/2018.av. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 15040-156/51/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 15040-156/52/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 15040-156/53/2018.av. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15040-156/54/2018.av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15040-156/55/2018.av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15040-156/1/2019.AV. 2019-09-30 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 15040-156/2/2020.AV. Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 15040-156/5/2020.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 15040-156/3/2020.AV. Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15040-156/4/2020.AV. Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 15040-156/6/2020.AV. Összes