Adatvédelmi nyilvántartás

Makói Rendőrkapitányság

6900 Makó, Csanád vezér tér 13.
dr. Katona Zsolt Balázs
r. százados
katonazb@csongrad.police.hu
+36(62)562-400/1401 BM: (33)14-01

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 06040-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 06040-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 06040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 06040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 06040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 06040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 06040-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 06040-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 06040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 06040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 06040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 06040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 06040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 06040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 06040-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 06040-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 06040-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 06040-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 06040-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 06040-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 06040-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 06040-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 06040-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 06040-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 06040-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 06040-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 06040-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 06040-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 06040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 06040-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 06040-156/3/2020. AV 2020-10-30 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 06040-156/4/2020. AV 2020-10-30 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 06040-156/3/2022. AV Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 06040-156/4/2022. AV Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 06040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 06040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 06040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 06040-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 06040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 06040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 06040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 06040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 06040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 06040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Makó 06040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kiszombor 06040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kiszombor 06040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kiszombor 06040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Kiszombor 06040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 06040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 06040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 06040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 06040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 06040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 06040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 06040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 06040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 06040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 06040-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 06040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 06040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 06040-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 06040-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 06040-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 06040-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 06040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 06040-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 06040-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 06040-156/2/2022. AV Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 06040-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 06040-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 06040-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 06040-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 06040-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 06040-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 06040-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 06040-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 06040-156/1/2022. AV Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 06040-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 06040-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 06040-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 06040-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 06040-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 06040-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 06040-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 06040-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 06040-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 06040-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 06040-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 06040-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 06040-156/1/2021. AV 2021-03-30 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 06040-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 06040-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 06040-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 06040-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06040-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 06040-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 06040-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06040-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 06040-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06040-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 06040-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 06040-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 06040-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 06040-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 06040-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 06040-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 06040-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 06040-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 06040-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 06040-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 06040-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 06040-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 06040-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06040-156/6/2020. AV 2020-10-30 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 06040-156/7/2020. AV 2020-10-30 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 06040-156/3/2021. AV 2021-04-30 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 06040-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 06040-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 06040-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 06040-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 06040-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 06040-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 06040-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 06040-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 06040-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 06040-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 06040-156/2/2019.AV 2019-10-01 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 06040-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 06040-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 06040-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 06040-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 06040-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 06040-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 06040-156/1/2019.AV 2019-06-27 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 06040-156/3/2019.AV 2019-10-01 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 06040-156/2/2021. AV 2021-03-30 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 06040-156/5/2021. AV Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 06040-156/1/2020.AV 2020-04-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 06040-156/2/2020.AV 2020-04-30 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 06040-156/9/2020. AV 2020-11-17 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
06040-156/10/2020. AV 2020-11-17 Összes