Adatvédelmi nyilvántartás

Nagykátai Rendőrkapitányság

2760 Nagykáta, Szabadság tér 17.
dr. Bernáth Zsuzsanna
r. alezredes
adatvedelem@pest.police.hu
+36(1)443-5112/30-014 BM: 30-014

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 13060-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 13060-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 13060-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 13060-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 13060-156/6-1/2018.AV 2018-08-16 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 13060-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 13060-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 13060-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 13060-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 13060-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 13060-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 13060-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 13060-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 13060-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 13060-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 13060-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 13060-156/127/2018.AV 2019-08-07 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 13060/156/134/2020.AV. 2020-04-01 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 13060-156/141/2018.AV. 2020-10-28 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 13060-156/142/2018.AV. 2020-10-28 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 13060-156/160/2018.AV. 2022-04-19 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 13060-156/161/2018.AV. 2022-04-19 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 13060-156/162/2018.AV. 2022-04-19 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 13060-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 13060-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 13060-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 13060-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 13060-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 13060-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 13060-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 13060-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 13060-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 13060-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 13060-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 13060-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 13060-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 13060-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 13060-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 13060-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 13060-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13060-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 13060-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 13060-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 13060-156/159/2018.AV. 2022-04-05 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 13060-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 13060-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 13060-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 13060-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 13060-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 13060-156/158/2018.AV. 2022-04-05 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 13060-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 13060-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 13060-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 13060-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 13060-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 13060-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 13060-156/125/2018.AV 2018-08-16 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 13060-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 13060-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 13060-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 13060-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 13060-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás dolog körözése esetén 13060-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 13060-156/121/2018.AV 2018-08-16 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 13060-156/122/2018.AV 2018-08-16 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 13060-156/123/2018.AV 2018-08-16 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 13060-156/143/2018.AV. 2020-10-28 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 13060-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13060-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 13060-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 13060-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 13060-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 13060-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 13060-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 13060-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 13060-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 13060-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 13060-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 13060-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 13060-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 13060-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 13060-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13060-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 13060-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 13060-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 13060-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 13060-156/124/2018.AV 2018-08-16 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 13060-156/112-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13060-156/106-1/2018.AV 2019-01-29 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 13060-156/114-1/2018.AV 2019-01-29 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 13060-156/140/2018.RAV. 2020-09-02 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13060-156/144/2018.AV. 2020-10-28 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 13060-156/145/2018.AV. Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 13060-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13060-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 13060-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13060-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 13060-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 13060-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 13060-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 13060-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 13060-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 13060-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 13060-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 13060-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 13060-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 13060-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 13060-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 13060-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 13060-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 13060-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 13060-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 13060-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 13060-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 13060-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 13060-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 13060-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 13060-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 13060-156/46-1/2018.AV 2018-08-16 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 13060-156/1-1/2018.AV 2018-08-16 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 13060-156/128/2018.AV 2019-08-07 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13060-156/163/2018.AV. 2022-05-06 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 13060-156/164/2018.AV. 2022-05-06 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 13060-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 13060-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 13060-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 13060-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 13060-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 13060-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 13060-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 13060-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 13060-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 13060-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 13060-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 13060-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 13060-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 13060-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 13060-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 13060-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 13060-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 13060-156/120/2018.AV 2018-08-16 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 13060-156/129/2018.AV 2019-08-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 13060-156/148/2018.AV. 2021-04-06 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 13060-156/136/2018.AV 2020-04-03 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 13060-156/152/2018.AV. 2021-04-06 Összes