Adatvédelmi nyilvántartás

Nemzetközi Oktatási Központ

Budapest 1126 Böszörményi út 21.
dr. Ballér Eszter

baller.eszter@nokitc.hu
+36(1)224-5153 BM: 36-102

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 29019-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 29019-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 29019-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 29019-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 29019-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 29019-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 29019-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 29019-156/1/2021.av. 2021-01-01 Összes Nemzetközi OKtatási Központ
1126 Budapest, Böszörményi út 21.
nok.budapest@nokitc.hu
2245151
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása Értesítési terv 29019-156/3/2021.AV 2021-03-18 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 29019-156/1/2021.AV 2021-03-18 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 21. 29019-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése Telephely: 1066 Budapest, Ó utca 27. 29019-156/36/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 21. 29019-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes Kezelt adat a gépjármű forgalmi rendszáma is.
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés Telephely: 1066 Budapest, Ó utca 27. 29019-156/37/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 29019-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 29019-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 29019-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes cél: a NOK szervezésében…
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 29019-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 29019-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 29019-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 29019-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 29019-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 29019-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 29019-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 29019-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 29019-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 29019-156/35-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 29019-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 29019-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 29019-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 29019-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 29019-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 29019-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 29019-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 29019-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 29019-156/33/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 29019-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes hajó és oktató nincs a NOK-nál
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 29019-156/38/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 29019-156/14-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 29019/156/2/2021. AV 2021-03-18 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 29019-156/2/2021.AV 2021-03-18 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 29019-156/5/2021.AV 2021-09-01 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai Tibek e-learning képzésre jelentkező személyek adatai 29019-156/4/2021.AV 2021-09-01 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Értesítési terv 29019/156/3/2021. AV 2021-03-18 Összes