Adatvédelmi nyilvántartás

Országos Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Dr. Gömbös Sándor
r. dandártábornok
hivatal.orfk@orfk.police.hu
+36(1)443-5797 BM: 30-777

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 29000-149/1/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 29000-148/2/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 29000-149/3/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rejtjel-hozzáférési engedélyek és kezelői engedélyek nyilvántartása 29000-149/4/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 29000-149/6/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 29000-149/9/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 29000-149/10/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 29000-149/11/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 29000-149/13/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 29000-149/20/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Újítási javaslatok 29000-149/21/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 29000-149/23/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 29000-149/26/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 29000-149/27/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 29000-149/29/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 29000-149/30/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 29000-149/31/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 29000-149/32/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 29000-149/35/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rendőrattasék, összekötőtisztek nyilvántartása 29000-149/15/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 29000/149/140/2018.ORFKAV 2019-12-24 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 29000/149/164/2018.ORFKAV 2020-03-12 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 29000-149/5/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 29000-149/8/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 29000-149/12/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 29000-149/14/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 29000-149/16/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 29000-149/17/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 29000-149/19/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 29000-149/18/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Magyarországra érkező delegációtagok regisztrációja 29000-149/22/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 29000-149/24/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 29000-149/25/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 29000-149/28/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 29000-149/33/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása Országos tolmácslista 29000-149/34/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, felhasználása és közzététele a rendőrség tájékoztatási felületein (rendőrségi honlap, twitter és YouTube csatorna, Zsaru Magazin) 29000-149/123/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 29000/149/1/2019. ORFKAV 2019-01-02 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 29000-149/135/2018.ORFKAV 2019-08-06 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 29000/149/143/2018.ORFKAV 2020-03-09 Összes
A Rendőrség weboldalát – www.police.hu – oldalt látogató személyek nyilvántartása 29000/149/139/2018. ORFKAV 2019-09-23 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 29000-149/152/2018.ORFKAV 2021-02-10 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 29000-149/153/2018.ORFKAV 2021-02-18 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 29000-149/154/2018.ORFKAV 2021-02-18 Összes
A Karrierportálon használt, alapműködést biztosító süti által kezelt személyes adatok 29000/149/162/2018.ORFKAV 2022-12-01 Összes
A Karrierportálon használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 29000/149/163/2018.ORFKAV 2022-12-01 Összes
NOVA.PACK szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatgazdai igazolás igénylése 29000-149/165/2018.ORFKAV 2021-11-18 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 29000-149/75/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 29000-149/76/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 29000-149/77/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 29000-149/78/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 29000-149/79/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 29000-149/81/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 29000-149/82/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 29000-149/74/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 29000/149/156/2018.ORFKAV 2021-08-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 29000-149/86/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 29000-149/87/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 29000/149/144/2018.ORFKAV 2020-03-09 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 29000-149/65/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 29000-149/66/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 29000-149/67/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 29000-149/68/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 29000-149/69/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 29000-149/70/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 29000-149/71/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 29000-149/72/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 29000-149/73/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 29000-149/62/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 29000-149/63/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 29000-149/64/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 29000-149/53/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 29000-149/54/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 29000-149/55/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 29000-149/56/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 29000-149/57/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 29000-149/58/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 29000-149/59/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 29000-149/60/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 29000-149/61/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 29000/149/129/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 29000/149/166/2018.ORFKAV 2022-03-07 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 29000-149/52/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 29000/149/167/2018.ORFKAV 2020-06-04 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 29000-149/80/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 29000-149/83/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 29000-149/84/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 29000-149/85/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 29000-149/150/2018.ORFKAV 2021-01-20 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 29000-149/36/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 29000-149/37/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 29000/149/126/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 29000/149/127/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 29000/149/128/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 29000-149/38/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 29000-149/39/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29000-149/40/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 29000-149/41/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 29000-149/42/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 29000-149/43/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 29000-149/44/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 29000-149/45/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 29000-149/46/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 29000-149/47/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 29000-149/48/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 29000-149/49/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 29000-149/50/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 29000-149/51/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 29000/149/131/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 29000/149/148/2008.ORFKAV 2020-10-05 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 29000-149/88/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 29000-149/89/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 29000-149/91/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 29000-149/90/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 29000-149/92/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősség elve alapján kiszabott bírságok, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó rendelkezések megsértőivel kapcsolatos pénzügyi, analitikus nyilvántartás 29000-149/93/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 29000-149/94/2018.ORFAV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 29000-149/95/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 29000-149/96/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 29000/149/130/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 29000-149/136/2018.ORFKAV 2019-08-06 Összes
Közigazgatási- és egyéb bírságok, valamint további követelések pénzügyi analitikus nyilvántartása 29000/149/168/2018.ORFKAV 2022-07-08 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 29000-149/97/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 29000-149/98/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes TIBEK állomány is érintetti kör
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 29000-149/99/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 29000-149/100/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 29000-149/101/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 29000-149/102/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 29000-149/103/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
neak@neak.gov.hu
(+36-1) 350-2001
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 29000-149/104/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 29000-149/105/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
budapest@rehab.bfkh.gov.hu, rehab@rehab.bfkh.gov.hu
(1) 896 6770, (80) 205 236
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 29000-149/106/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Belügyminisztérium
1051 Budapest, József A. u. 2-4.


Közszolgálati alapnyilvántartás 29000-149/107/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Belügyminisztérium
1051 Budapest, József A. u. 2-4.


A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 29000-149/108/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 29000-149/109/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Belügyminisztérium
1051 Budapest, József A. u. 2-4.


Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 29000-149/110/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 29000-149/111/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Belügyminisztérium
1051 Budapest, József A. u. 2-4.


Magyar Államkincstár Budapest és Pest megyei Igazgatóság III. Illetmény-számfejtési Iroda II. Osztály
lovei.rita@allamkincstar.gov.hu
06 (1) 452-1845
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 29000-149/112/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 29000-149/113/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 29000-149/114/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Belügyminisztérium
1051 Budapest, József A. u. 2-4.


Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 29000-149/115/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 29000-149/116/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 29000-149/117/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 29000-149/118/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 29000-149/119/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 29000-149/120/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 29000-149/121/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes Belügyminisztérium
1051 Budapest, József A. u. 2-4.


Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 29000-149/122/2018.ORFKAV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 29000/149/125/2018. ORFKAV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 29000/149/2/2019. ORFKAV 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 29000-149/137/2018.ORFKAV 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 29000/149/141/2018.ORFKAV 2020-01-01 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 29000/149/145/2018.ORFKAV 2020-04-02 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 29000-149/133-2/2018. ORFKAV 2020-12-14 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 29000-149/151/2018.ORFKAV 2021-02-10 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 29000-149/155/2018.ORFKAV 2021-03-10 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 29000/149/157/2018.ORFKAV 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 29000/149/158/2018.ORFKAV 2021-11-15 Összes
Toborzás keretében tájékoztató anyagok megküldése 29000/149/159/2018.ORFKAV 2021-11-18 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 29000/149/146/2018.ORFKAV 2020-03-18 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 29000/149/147/2018.ORFKAV 2020-05-11 Összes