Adatvédelmi nyilvántartás

Pápai Rendőrkapitányság

8500 Pápa, Széchenyi utca 18.
Alföldi Fanny

alfoldif@veszprem.police.hu
+36(88)428-022/12-52 BM: (22)12-52

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 19030-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 19030-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 19030-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 19030-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 19030-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 19030-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 19030-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 19030-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 19030-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 19030-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 19030-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 19030-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 19030-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 19030-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 19030-156/13/2020.AV 2020-07-14 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 19030-156/14/2020.AV 2020-07-14 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 19030-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 19030-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 19030-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 19030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 19030-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 19030-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 19030-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 19030-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 19030-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 19030-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 19030-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 19030-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 19030-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 19030-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 19030-156/1/2019.AV 2019-02-01 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe a VIP kártyával rendelkező személyek be- és kiléptetése során felvett adatok kezelése 19030-156/4/2019.AV 2019-08-13 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 19030-156/6/2020.AV 2020-04-01 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 19030-156/15/2020.AV 2020-08-03 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 19030-156/16/2020.AV 2020-08-03 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 19030-156/17/2020.AV 2020-08-03 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 19030-156/18/2020.AV 2020-08-03 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 19030-156/2/2022.AV 2022-04-13 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 19030-156/3/2022.AV 2022-04-13 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 19030-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 19030-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 19030-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 19030-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 19030-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 19030-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 19030-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 19030-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 19030-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 19030-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 19030-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes Pápai Rendőrkapitányság
8500 Pápa, Széchenyi u. 18.
ugyelet.papark@veszprem.police.hu
0689313011
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 19030-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 19030-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 19030-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 19030-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 19030-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 19030-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 19030-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 19030-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 19030-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 19030-156/122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 19030-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 19030-156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 19030-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 19030-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 19030-156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 19030-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 19030-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 19030-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 19030-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 19030-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 19030-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 19030-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 19030-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19030-156/151-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 19030-156/153-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 19030-156/5/2020.AV 2020-04-01 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 19030-156/1/2022.AV 2022-04-13 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 19030-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 19030-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 19030-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 19030-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 19030-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 19030-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 19030-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 19030-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 19030-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 19030-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 19030-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 19030-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 19030-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 19030-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 19030-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 19030-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 19030-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 19030-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 19030-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 19030-156/168/2018.AV 2018-08-17 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 19030-156/20/2020.AV 2020-10-06 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A beléptetés megtagadása és visszairányítás 19030-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 19030-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 19030-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elkülönített helyen történő ellenőrzés 19030-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 19030-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem 19030-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés - utasadat nyilvántartás 19030-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 19030-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 19030-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 19030-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 19030-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 19030-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 19030-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 19030-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 19030-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 19030-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 19030-156/89-2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 19030-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 19030-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 19030-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 19030-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Visszaadás 19030-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vízuminformációs rendszer vízum kiadás, vízumkötelezett állampolgárok ellenőrzése 19030-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 19030-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 19030-156/9/2020. AV 2020-06-15 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 19030-156/10/2020. AV 2020-06-15 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 19030-156/11/2020. AV 2020-06-15 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 19030-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 19030-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 19030-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 19030-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 19030-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 19030-156/21/2020.AV 2020-10-16 Összes
Értesítési terv 19030-156/1/2021.AV 2021-03-16 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légi határellenőrzés céljából nyilvántartott utasadatok 19030-156/1/2020.AV 2020-02-03 Összes
A személyszállítást végző légi fuvarozó által átadott utaslista nyilvántartás 19030-156/12/2020. AV 2020-06-15 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 19030-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 19030-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 19030-156/164/2018.AV 2018-08-17 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 19030-156/165/2018.AV 2018-08-17 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 19030-156/166/2018.AV 2018-08-17 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 19030-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 19030-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 19030-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 19030-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 19030-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 19030-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 19030-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 19030-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 19030-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 19030-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 19030-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 19030-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 19030-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 19030-156/112-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 19030-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 19030-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 19030-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 19030-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 19030-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 19030-156/167/2018.AV 2018-08-17 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 19030-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 19030-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 19030-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 19030-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 19030-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 19030-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 19030-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 19030-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 19030-156/137/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 19030-156/139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 19030-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 19030-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 19030-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 19030-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 19030-156/6-3/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19030-156/4/2022.AV 2022-05-06 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 19030-156/5/2022.AV 2022-05-06 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 19030-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 19030-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 19030-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 19030-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 19030-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 19030-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 19030-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 19030-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 19030-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 19030-156/160/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 19030-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 19030-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 19030-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 19030-156/2/2019.AV 2019-02-01 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 19030-156/5/2019.AV 2019-08-13 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 19030-156/2/2020.AV 2020-02-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 19030-156/2/2021.AV 2021-03-16 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 19030-156/3/2021. AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 19030-156/3/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 19030-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 19030-156/7/2020.AV 2020-05-12 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 19030-156/8/2020.AV 2020-05-14 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 19030-156/22/2020.AV 2020-11-13 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
19030-156/23/2020.AV 2020-11-13 Összes