Adatvédelmi nyilvántartás

Pécsi Rendőrkapitányság

7622 Pécs, Vargha Damján u. 3.
Varga Zsófia Ilona

takacsr@baranya.police.hu
+36(72)504-400/1012 BM: (23)10-12

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02010-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 02010-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02010-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 02010-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 02010-15/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 02010-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02010-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 02010-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02010-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 02010-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 02010-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 02010-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02010-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 02010-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02010-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02010-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 02010-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02010-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 02010-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 02010-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 02010-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 02010-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 02010-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 02010-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02010-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 02010-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 02010-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02010-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 02010-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 02010-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 02010-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 02010-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 02010-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 02010-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 02010-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02010-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 02010-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 02010-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 02010-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 02010-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 02010-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 02010-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 02010-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 02010-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 02010-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02010-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 02010-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02010-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02010-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 02010-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 02010-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 02010-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 02010-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 02010-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 02010-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 02010-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 02010-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 02010-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 02010-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 02010-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 02010-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02010-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 02010-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 02010-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 02010-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 02010-156/5/2021.AV 2021-05-05 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 02010-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 02010-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 02010-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 02010-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 02010-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 02010-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 02010-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 02010-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 02010-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 02010-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 02010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 02010-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 02010-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 02010-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 02010-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 02010-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 02010-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 02010-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 02010-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 02010-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 02010-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 02010-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 02010-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 02010-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 02010-156/91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 02010-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 02010-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 02010-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 02010-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 02010-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 02010-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 02010-156/3/2021.AV 2021-05-05 Összes