Adatvédelmi nyilvántartás

Paksi Rendőrkapitányság

7030 Paks, Dózsa Gy. u. 52-54.
Dozmatiné dr. Tóth Timea
c. r. alezredes
dozmatinet@tolna.police.hu
+36(74)501-102/3156 BM: (23)31-56

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 17040-156/1/2018.RAV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 17040-156/2/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 17040-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 17040-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 17040-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 17040-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 17040-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 17040-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 17040-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 17040-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 17040-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 17040-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 17040-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 17040-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 17040-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 17040-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 17040-156/3/2020.AV Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 17040-156/8/2020.AV Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 17040-156/17/2018 AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 17040-156/18/2018 AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 17040-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 17040-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 17040-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 17040-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 17040-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 17040-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 17040-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 17040-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 17040-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 17040-156/28/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 17040-156/2/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 17040-156/5/2022.AV. 2022-06-07 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 17040-156/2/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 17040-156/4/2022.AV. 2022-05-17 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 17040-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 17040-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 17040-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 17040-156/32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 17040-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 17040-156/34/2018.Av 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 17040-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 17040-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 17040-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 17040-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Paks 17040-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagydorog 17040-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 17040-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 17040-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 17040-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 17040-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 17040-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 17040-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 17040-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 17040-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 17040-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 17040-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 17040-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 17040-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 17040-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 17040-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 17040-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 17040-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 17040-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 17040-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 17040-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 17040-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 17040-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 17040-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17040-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17040-156/63/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17040-156/7/2020.AV Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 17040-156/1/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 17040-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 17040-156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 17040-156/66/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 17040-156/67/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 17040-156/69/2018. AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 17040-156/70/2018. AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 17040-156/71/2018. AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 17040-156/68/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 17040-156/3/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 17040-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 17040-156/73/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 17040-156/74/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 17040-156/75/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 17040-156/76/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17040-156/77/2018. Av. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 17040-156/78/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17040-156/79/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 17040-156/80/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 17040-156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 17040-156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 17040-156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 17040-156/84/2018. AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 17040-156/85/2018. AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 17040-156/2/2021.AV. Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 17040-156/86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 17040-156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 17040-156/12/2020.AV. 2020-10-26 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 17040-156/88/2018. AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 17040-156/89/2018. AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17040-156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 17040-156/91/2018. AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17040-156/94/2018. AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 17040-156/95/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17040-156/96/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17040-156/97/2018. AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17040-156/98/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 17040-156/99/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 17040-156/100/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 17040-156/101/2018. AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 17040-156/102/2018. AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 17040-156/103/2018. AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 17040-156/104/2018. AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 17040-156/105/2018. AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 17040-156/106/2018. AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 17040-156/107/2018. AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 17040-156/108/2018 AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 17040-156/109/2018 AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 17040-156/93/2018. AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 17040-156/10/2020.AV. 2020-09-17 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17040-156/14/2020.AV. 2020-10-26 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17040-156/13/2020.AV. 2020-10-26 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 17040-156/11/2020.AV. Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 17040-156/3/2021.AV. 2021-09-01 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17040-156/4/2021.AV. 2021-09-01 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 17040-156/110/2018. AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 17040-156/111/2018. AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 17040-156/112/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 17040-156/113/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 17040-156/114/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 17040-156/115/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17040-156/116/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 17040-156/117/2018 AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 17040-156/118/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 17040-156/119/2018 AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 17040-156/120/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 17040-156/121/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 17040-156/122/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 17040-156/123/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 17040-156/124/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 17040-156/125/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 17040-156/126/2018. AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 17040-156/127/2018. AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 17040-156/9/2020.AV Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 17040-156/128/2018 AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 17040-156/129/2018 AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 17040-156/130/2018 AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 17040-156/131/2018 AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 17040-156/132/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 17040-156/133/2018 AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 17040-156/134/2018 AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 17040-156/135/2018 AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 17040-156/137/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 17040-156/138/2018 AV 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 17040-156/139/2018 AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 17040-156/140/2018 AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 17040-156/141/2018 AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 17040-156/142/2018 AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 17040-156/143/2018 AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 17040-156/144/2018 AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17040-156/145/2018 AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 17040-156/1/2019.AV. 2019-01-29 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17040-156/2/2019.AV. 2019-11-29 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 17040-156/4/2019.AV. 2019-11-29 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 17040-156/1/2020.AV. 2020-02-03 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 17040-156/5/2021.AV. 2021-09-01 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 17040-156/1/2021.AV. 2021-09-01 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 17040-156/5/2020.AV Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17040-156/4/2020.AV Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 17040-156/15/2020.AV. 2020-11-23 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
17040-156/17/2020.AV. 2020-11-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17040-156/16/2020.AV. 2020-11-23 Összes