Adatvédelmi nyilvántartás

Sárbogárd Rendőrkapitányság

7000 Sárbogárd, Ady E. u. 85.
dr. Somogyi Anikó
r. százados
adatvedelem.fejermrfk@fejer.police.hu
+36(22)541-600/2370 BM: (22)23-70

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 07050/156-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 07050/156-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 07050/156-47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 07050/156-46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 07050/156-45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 07050/156-43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 07050/156-42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 07050/156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 07050/156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 07050/156-39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 07050/156-38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 07050/156-37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 07050/156-44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 07050/156-4/2019.AV 2020-01-01 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 07050/156-36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 07050/156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 07050/156-33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 07050/156-32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 07050/156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 07050/156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 07050/156-28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 07050/156-27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 07050/156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 07050/156/5/2020.AV 2020-03-09 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 07050/156/13/2020.AV 2020-09-29 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 07050/156/14/2020.AV 2020-09-29 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 07050/156/2/2021.AV 2021-02-10 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 07050-156/5/2022.AV 2022-03-28 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 07050-156/4/2022.AV 2022-03-29 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Előállítás, elfogás 07050/156-25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 07050/156-23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 07050/156-22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 07050/156-21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 07050/156-20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 07050/156-19/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 07050/156-18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 07050/156-17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 07050/156-16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 07050/156-15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 07050/156-14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 07050/156-13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 07050/156-12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 07050/156-10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 07050/156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 07050/156-8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 07050/156-7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 07050/156-6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 07050/156-5/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 07050/156-4/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 07050/156-3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 07050/156-11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 07050/156-24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07050/156/29-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 07050/156/35-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 07050/156/2/2020.AV 2020-03-09 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 07050-156/3/2022.AV 2022-03-16 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 07050/156-52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 07050/156-51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 07050/156-50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 07050/156-48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 07050/156-96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 07050/156-95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 07050/156-94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 07050/156-49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 07050-156/1/2022.AV 2022-03-16 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 07050/156-93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 07050/156-92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 07050/156-91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 07050/156-90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 07050/156-89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 07050/156-88/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 07050/156-87/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 07050/156-86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 07050/156-85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 07050/156-84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 07050/156-83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 07050/156-82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 07050/156-81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 07050/156/10/2020.AV 2020-07-08 Összes
Értesítési terv 07050/156/3/2021.AV 2021-01-20 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 07050/156-80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 07050/156-79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözött személyek nyilvántartása 07050/156-101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözött dolgok nyilvántartása 07050/156-100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 07050/156-99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 07050/156-78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 07050/156-77/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07050/156-76/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 07050/156-75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 07050/156-72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 07050/156-71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 07050/156-70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 07050/156-69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 07050/156-68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 07050/156-67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 07050/156-97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 07050/156-74/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 07050/156-73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 07050/156/11/2020.AV 2020-08-18 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07050/156/15/2020.AV 2020-10-12 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 07050/156/12/2020.AV 2020-10-05 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 07050/156/16/2020.AV 2020-10-05 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 07050-156/5/2021.AV 2021-04-07 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 07050-156/4/2021.AV 2021-04-07 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 07050/156-66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 07050/156-65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 07050/156-64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 07050/156-63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 07050/156-62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 07050/156-61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 07050/156-3/2019.AV 2019-08-06 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07050-156/6/2022.AV 2022-04-27 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 07050-156/7/2022.AV 2022-04-27 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Egészségügyi alapellátás 07050/156-60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 07050/156-59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 07050/156-58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 07050/156-57/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 07050/156-56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 07050/156-55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 07050/156-54/2018.AV 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 07050/156-53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 07050/156-102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 07050/156-1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 07050/156-2/2019.AV 2019-08-06 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 07050/156-1/2020.AV 2020-01-01 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 07050/156/6/2020.AV 2020-03-17 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 07050/156/1/2021.AV 2021-03-04 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 07050-156/6/2021.AV 2021-08-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 07050-156/7/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 07050/156/7/2020.AV 2020-03-18 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 07050/156/8/2020.AV 2020-03-18 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
07050-156/2/2022.AV 2022-03-16 Összes