Adatvédelmi nyilvántartás

Sárvár Rendőrkapitányság

9600 Sárvár, Ady u. 3.
dr. Bacsa László

bacsal@vas.police.hu
+36(94)521-011/17-75 BM: (26)17-75

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 18040-156/1-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 18040-156/2-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 18040-156/3-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 18040-156/5-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 18040-156/8-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 18040-156/6-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 18040-156/7-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 18040-156/13-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 18040-156/11-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 18040-156/10-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 18040-156/107-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 18040-156/106-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 18040-156/108-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 18040-156/4-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 18040-156/9-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 18040-156/12-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 18040-156/58-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 18040-156/57-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 18040-156/56-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 18040-156/55-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 18040-156/54-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 18040-156/53-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 18040-156/1/2019.AV 2019-01-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 18040-156/4/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 18040-156/2/2021.AV 2021-03-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 18040-156/2/2022.AV 2022-04-08 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 18040-156/51-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 18040-156/50-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 18040-156/49-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 18040-156/48-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 18040-156/47-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 18040-156/46-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 18040-156/45-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 18040-156/44-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 18040-156/42-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Sárvár 18040-156/23-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Répcelak 18040-156/23-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 18040-156/41-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 18040-156/40-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 18040-156/39-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 18040-156/38-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 18040-156/37-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 18040-156/34-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 18040-156/33-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 18040-156/32-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 18040-156/31-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 18040-156/30-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 18040-156/29-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 18040-156/28-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 18040-156/26-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 18040-156/25-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 18040-156/24-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 18040-156/35-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 18040-156/22-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 18040-156/21-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18040-156/19-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 18040-156/18-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 18040-156/1/2022.AV 2022-03-29 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 18040-156/17-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 18040-156/16-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 18040-156/15-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 18040-156/14-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 18040-156/27-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 18040-156/36-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 18040-156/20-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 18040-156/43-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 18040-156/52-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 18040-156/61-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 18040-156/59-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 18040-156/60-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 18040-156/64-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 18040-156/62-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 18040-156/63-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 18040-156/77-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 18040-156/76-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 18040-156/75-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 18040-156/74-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 18040-156/73-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 18040-156/71-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 18040-156/70-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 18040-156/69-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 18040-156/66-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 18040-156/1/2021.AV 2021-03-11 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 18040-156/65-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 18040-156/67-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 18040-156/68-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 18040-156/72-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18040-156/78-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 18040-156/79-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 18040-156/1-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 18040-156/87-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18040-156/1-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 18040-156/86-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 18040-156/85-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 18040-156/84-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 18040-156/82-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 18040-156/81-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 18040-156/80-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 18040-156/88-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18040-156/5/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 18040-156/6/2020.AV 2020-10-21 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 18040-156/83-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 18040-156/89-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 18040-156/105-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 18040-156/104-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 18040-156/103-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 18040-156/3/2019.AV 2019-08-14 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18040-156/3/2022.AV 2022-05-04 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 18040-156/4/2022.AV 2022-05-04 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 18040-156/102-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 18040-156/101-2018.AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 18040-156/100-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 18040-156/99-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 18040-156/98-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 18040-156/97-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 18040-156/95-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 18040-156/94-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 18040-156/93-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 18040-156/92-2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 18040-156/91-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 18040-156/90-2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 18040-156/111/2018.AV 2018-07-12 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 18040-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 18040-156/2/2019.AV 2019-01-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 18040-156/4/2019.AV 2019-08-14 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 18040-156/3/2020.AV 2020-04-15 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 18040-156/3/2021.AV 2021-03-11 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 18040-156/4/2021.AV 2021-09-03 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 18040-156/6/2021.AV 2021-11-22 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 18040-156/1/2020.AV 2020-03-30 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 18040-156/2/2020.AV 2020-03-30 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 18040-156/7/2020.AV 2020-11-19 Összes