Adatvédelmi nyilvántartás

Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság

3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy utca 37-39.
dr. Zombori Anita
c. r. őrnagy
zomboria@borsod.police.hu
+36(46)514-500/25-45 BM: (31)25-45

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 05080-156/1/2018 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 05080-156/2/2018 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 05080-156/3/2018 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 05080-156/4/2018 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 05080-156/5/2018 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 05080-156/6/2018 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 05080-156/7/2018 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 05080-156/8/2018 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 05080-156/9/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 05080-156/9/2020. AV 2020-03-23 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 05080-156/10/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 05080-156/11/2018 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 05080-156/12/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 05080-156/13/2018 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 05080-156/14/2018 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 05080-156/15/2018 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 05080-156/16/2018 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 05080-156/17/2018 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 05080-156/18/2018 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 05080-156/19/2018 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 05080-156/20/2018 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 05080-156/21/2018 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 05080-156/8/2020. AV 2020-03-23 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 05080/156/1/2021. AV. 2021-05-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, alapműködést biztosító sütik által kezelt személyes adatok 05080/156/2/2021. AV. 2021-05-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) weboldalán használt, statisztikai és marketing célú sütik által kezelt személyes adatok 05080/156/3/2021. AV. 2021-05-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 05080/156/4/2021. AV. 2021-05-21 Összes
Komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen (gyakorlórepülésen) résztvevő személyek ellenőrzése 05080-156/9/2021. AV 2021-11-25 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 05080-156/5/2022. AV 2022-09-15 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 05080-156/6/2022. AV 2022-09-15 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 05080-156/7/2022. AV 2022-09-15 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 05080-156/22/2018 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 05080-156/23/2018 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 05080-156/24/2018 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 05080-156/25/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 05080-156/26/2018 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 05080-156/27/2018 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 05080-156/28/2018 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 05080-156/29/2018 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 05080-156/30/2018 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 05080-156/31/2018 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 05080-156/32/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 05080-156/33/2018 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 05080-156/34/2018 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 05080-156/35/2018 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrség létesítésének megszüntetésének vagy a működtetés módosításának kezdeményezése 05080-156/34/2021. AV 2021-11-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 05080-156/36/2018 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05080-156/37/2018 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05080-156/38/2018 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05080-156/6/2020. AV 2020-03-23 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 05080-156/7/2020.AV 2020-03-23 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 05080-156/16/2020. AV 2020-05-07 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 05080-156/3/2022. AV 2022-09-15 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 05080-156/39/2018 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 05080-156/40/2018 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 05080-156/41/2018 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 05080-156/42/2018 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 05080-156/44/2018 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 05080-156/45/2018 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 05080-156/43/2018 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 05080-156/2/2022. AV 2022-09-15 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 05080-156/46/2018 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 05080-156/47/2018 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 05080-156/48/2018 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05080-156/50/2018 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05080-156/51/2018 2018-05-25 Összes
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 05080-156/49/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 05080-156/26/2021. AV 2021-11-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 05080-156/27/2021. AV 2021-11-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 05080-156/28/2021. AV 2021-11-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 05080-156/29/2021. AV 2021-11-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05080-156/30/2021. AV 2021-11-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 05080-156/31/2021. AV 2021-11-25 Összes
Robbanó anyag szállításával és belföldi átadásával kapcsolatos engedély ügyek 05080-156/32/2021. AV 2021-11-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 05080-156/33/2021. AV 2021-11-25 Összes
A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése 05080-156/12/2021. AV 2021-11-25 Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 05080-156/1/2022. AV 2022-09-15 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 05080-156/52/2018 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 05080-156/53/2018 2018-05-25 Összes
Határrendészeti kamerarendszer 05080-156/19/2020. AV 2020-10-14 Összes
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
05080-156/4/2022. AV 2022-09-15 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 05080-156/54/2018 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 05080-156/55/2018 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 05080-156/56/2018 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 05080-156/57/2018 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 05080/156/8/2021. AV. 2021-05-21 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 05080-156/58/2018 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 05080-156/59/2018 2018-05-25 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05080-156/78/2018. AV 2018-08-10 Összes
Körözési nyilvántartási rendszerből adattovábbítás, adatigazolás 05080-156/5/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 05080-156/60/2018 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 05080-156/61/2018 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05080-156/62/2018 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 05080-156/63/2018 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 05080-156/66/2018 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 05080-156/64/2018 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 05080-156/65/2018 2018-05-25 Összes
Bűnügyi hírlevél 05080-156/77/2018. AV 2018-08-10 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 05080-156/20/2020. AV 2020-10-14 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 05080-156/21/2020. AV. 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05080-156/22/2020. AV. 2020-10-21 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 05080-156/23/2020. AV. 2020-10-21 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 05080/156/5/2021. AV. 2021-05-21 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 05080/156/6/2021. AV. 2021-05-21 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 05080-156/67/2018 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05080-156/68/2018 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05080-156/69/2018 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05080-156/70/2018 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 05080-156/4/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Adományok nyilvántartása 05080-156/11/2021. AV 2021-11-25 Összes
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 05080-156/13/2021. AV 2021-11-25 Összes
Határőrizeti intézkedésekkel összefüggő kártalanítás nyilvántartása 05080-156/14/2021. AV. 2021-11-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 05080-156/15/2021. AV 2021-11-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 05080-156/16/2021. AV 2021-11-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 05080-156/17/2021. AV 2021-11-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 05080-156/18/2021. AV 2021-11-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 05080-156/19/2021. AV 2021-11-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 05080-156/20/2021. AV 2021-11-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 05080-156/21/2021. AV 2021-11-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 05080-22/2021. AV 2021-11-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 05080-156/24/2021. AV 2021-11-25 Összes
Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaktlencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05080-156/8/2022. AV 2022-09-15 Összes
Fogászati költségek térítésével összefüggő adatkezelés 05080-156/9/2022. AV 2022-09-15 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 05080-156/71/2018 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 05080-156/73/2018 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 05080-156/74/2018 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 05080-156/75/2018 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 05080-156/72/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 05080-156/1/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 05080-156/2/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 05080-156/3/2020. AV. 2020-02-27 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 05080-156/10/2020. AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 05080-156/13/2020. AV 2020-04-07 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 05080/156/7/2021. AV. 2021-05-21 Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 05080-156/23/2021. AV 2021-11-25 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 05080-156/25/2021. AV 2021-11-25 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 05080-156/12/2020. AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 05080-156/11/2020. AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 05080-156/17/2020. AV 2020-05-12 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 05080-156/18/2020. AV 2020-05-12 Összes