Adatvédelmi nyilvántartás

Salgótarjáni Rendőrkapitányság

3100 Salgótarján, Kossuth u. 5.
Fiser Attila
r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
+36(32)411-255 BM: (31)35-99

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 12010-156/2/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 12010-156/3/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 12010-156/4/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 12010-156/5/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 12010-156/6/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 12010-156/8/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 12010-156/9/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 12010-156/10/2018.av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 12010-156/11/2018.av. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 12010-156/12/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 12010-156/13/2018.av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 12010-156/14/2018.av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 12010-156/15/2018.av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 12010-156/16/2018.av. 2018-05-25 Összes
Béketámogató és polgári válságkezelési misszióba vezényeltekre vonatkozó adatok nyilvántartása 12010-156/17/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 12010-156/18/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 12010-156/7/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) JKR adatkezelés 12010/156/1/2020.AV 2020-02-26 Összes Belügyminisztérium (BM)
Budapest 1051 József Attila utca 2-4.

adatvedelem@bm.gov.hu
+36-1-441-1000
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 12010-156/19/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 12010-156/20/2018.av. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 12010-156/21/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 12010-156/22/2018.av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 12010-156/23/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 12010-156/24/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 12010-156/25/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 12010-156/26/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 12010-156/27/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 12010-156/28/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 12010-156/29/2018.av. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 12010-156/30/2018.av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 12010-156/31/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 12010/156/7-1/2020.AV 2020-10-22 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 12010/156/9-1/2020.AV 2020-10-22 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 12010-156/4/2022.AV. 2022-05-31 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 12010-156/32/2018.av. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 12010-156/33/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 12010-156/34/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 12010-156/35/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 12010-156/36/2018.av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 12010-156/37/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 12010-156/38/2018.av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 12010-156/39/2018.av. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 12010-156/40/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 12010-156/41/2018.av. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 12010-156/42/2018.av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 12010-156/43/2018.av. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 12010-156/44/2018.av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 12010-156/45/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 12010-156/46/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 12010-156/47/2018.av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 12010-156/48/2018.av. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 12010-156/49/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 12010-156/50/2018.av. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 12010-156/51/2018.av. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 12010-156/52/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 12010-156/53/2018.av. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 12010-156/54/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 12010-156/55/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 12010-156/56/2018.av. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 12010-156/57/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 12010-156/58/2018.av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 12010-156/65/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 12010-156/59/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12010-156/60/2018.av. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12010-156/61/2018.av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 12010-156/62/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 12010-156/63/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 12010-156/64/2018.av. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 12010-156/66/2018.av. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 12010-156/67/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12010-156/68/2018.av. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 12010-156/69/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 12010-156/70/2018.av. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12010-156/71/2018.av. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 12010-156/72/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 12010-156/73/2018.av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 12010-156/74/2018.av. 2018-05-25 Összes Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
3100 Salgótarján, Rákóczi út 40.
Fiser Attila r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
0632/411-255 (35-99)
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 12010-156/75/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 12010-156/76/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 12010-156/77/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 12010-156/78/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 12010-156/79/2018.av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 12010-156/80/2018.av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 12010-156/81/2018.av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 12010-156/82/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 12010-156/83/2018.av. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 12010-156/84/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 12010-156/85/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 12010-156/86/2018.av. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 12010-156/87/2018.av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 12010-156/88/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 12010-156/89/2018.av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 12010-156/90/2018.av. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 12010-156/91/2018.av. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 12010-156/92/2018.av. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 12010-156/93/2018.av. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 12010-156/94/2018.av. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 12010-156/97/2018.av. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 12010-156/98/2018.av. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12010-156/99/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 12010-156/100/2018.av. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 12010-156/101/2018.av. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 12010-156/102/2018.av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 12010-156/103/2018.av. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 12010-156/104/2018.av. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 12010-156/105/2018.av. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 12010-156/106/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 12010-156/107/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 12010-156/108/2018.av. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 12010-156/95/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 12010-156/96/2018.av. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12010/156/10-1/2020.AV 2020-10-22 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12010/156/11-1/2020.AV 2020-10-22 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 12010/156/12-1/2020.AV 2020-10-22 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 12010-156/109/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 12010-156/110/2018.av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 12010-156/111/2018.av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 12010-156/112/2018.av. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 12010-156/117/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 12010-156/118/2018.av. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 12010-156/119/2018.av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 12010-156/120/2018.av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 12010-156/113/2018.av. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 12010-156/114/2018.av. 2018-05-25 2019-03-01 Összes
Személyügyi nyilvántartás 12010-156/115/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 12010-156/116/2018.av. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 12010/156/5/2020.AV 2020-05-12 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 12010/156/6/2020.AV 2020-05-12 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 12010-156/2/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 120100/156/2/2020.AV 2020-05-12 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 120100/156/3/2020.AV 2020-05-12 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 120100/156/4/2020.AV 2020-05-12 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 12010/156/13/2020.AV 2020-11-16 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
12010/156/14/2020.AV 2020-11-16 Összes