Adatvédelmi nyilvántartás

Siklósi Rendőrkapitányság

7800 Siklós, Batthyány K. u. 7.
Varga Zsófia Ilona

takacsr@baranya.police.hu
+36(72)504-400/1012 BM: (23)10-12

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02050-156/1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02050-156/31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02050-156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 02050-156/2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 02050-156/175/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02050-156/3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02050-156/33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02050-156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 02050-156/4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 02050-156/5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 02050-156/6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02050-156/7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02050-156/34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02050-156/76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02050-156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 02050-156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02050-156/9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02050-156/35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02050-156/77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02050-156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 02050-156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 02050-156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 02050-156/12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02050-156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02050-156/78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 02050-156/30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 02050-156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 02050-156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02050-156/15/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02050-156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02050-156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02050-156/75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 02050-156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02050-156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02050-156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 02050-156/20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 02050-156/21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 02050-156/22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 02050-156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 02050-156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 02050-156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 02050-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 02050-156/29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 02050-156/18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Soron kívüli tájékoztatást igénylő, közérdeklődésre számot tartó ügyekben újságírók tájékoztatása 02050/156-21/2021.AV 2021-05-05 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 02050/156-22/2021.AV 2021-05-05 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 02050-156/36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 02050-156/37/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 02050-156/82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 02050-156/38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 02050-156/39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 02050-156/83/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 02050-156/40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 02050-156/41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 02050-156/42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02050-156/43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02050-156/86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 02050-156/44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 02050-156/45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 02050-156/46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 02050-156/47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02050-156/48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02050-156/87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 02050-156/49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 02050-156/88/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 02050-156/50/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 02050-156/89/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 02050-156/51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 02050-156/52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 02050-156/53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 02050-156/54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 02050-156/90/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 02050-156/55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 02050-156/94/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 02050-156/57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02050-156/59/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02050-156/92/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 02050-156/60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 02050-156/61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 02050-156/62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 02050-156/63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 02050-156/64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 02050-156/65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 02050-156/66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 02050-156/67/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 02050-156/68/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02050-156/69/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02050-156/93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 02050-156/79/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 02050-156/56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 02050-156/58/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 02050-156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 02050-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 02050-156/70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 02050-156/105/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 02050-156/176/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 02050-156/103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 02050-156/106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 02050-156/107/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 02050-156/96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 02050-156/97/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 02050-156/98/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 02050-156/100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 02050-156/101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 02050-156/102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 02050-156/95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 02050-156/99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 02050-156/108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02050-156/109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 02050-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02050/156-18/2021.AV 2021-05-05 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02050-156/71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02050-156/73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02050-156/72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02050-156/74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 02050-156/80/2018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 02050-156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 02050-156/140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 02050-156/141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 02050-156/142/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02050-156/143/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 02050-156/144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 02050-156/145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 02050-156/146/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 02050-156/147/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 02050-156/148/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 02050-156/149/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 02050-156/150/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 02050-156/152/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 02050-156/153/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 02050-156/154/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 02050-156/81/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 02050-156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 02050-156/138/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02050/156-13/2021.AV 2021-06-28 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 02050/156-14/2021.AV 2021-06-28 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02050/156-16/2021.AV 2021-06-28 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 02050/156-17/2021.AV 2021-06-28 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 02050-156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 02050-156/133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 02050/156-15/2021.AV 2021-06-28 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tanú útiköltség elszámolás 02050-156/84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 02050-156/155/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 02050-156/156/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 02050-156/157/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 02050-156/158/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 02050-156/159/2018.AV 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határőrizeti kamerarendszer 02050-156/177/2018.AV 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 02050/156-1/2021.AV 2021-05-05 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 02050/156-2/2021.AV 2021-05-05 Összes
Idegenrendészeti előállításban ujjnyomatvétel 02050/156-4/2021.AV 2021-05-05 Összes
Idegenrendészeti őrizet 02050/156-4/2021.AV 2021-05-05 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 02050/156-5/2021.AV 2021-05-05 Összes
Kitoloncolás 02050/156-6/2021.AV 2021-06-28 Összes
Kiutasítás 02050/156-7/2021.AV 2021-06-28 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 02050/156-8/2021.AV 2021-06-28 Összes
Visszaadás 02050/156-9/2021.AV 2021-06-28 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 02050/156-10/2021.AV 2021-06-28 Összes
Határforgalom-ellenőrzés 02050/156-11/2021.AV 2021-06-28 Összes
Határátkelőhelyen keletkezett szolgálati információk nyilvántartása 02050/156-12/2021.AV 2021-06-28 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 02050-156/161/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 02050-156/162/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 02050-156/163/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 02050-156/164/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 02050-156/165/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 02050-156/166/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 02050-156/167/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 02050-156/168/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 02050-156/169/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 02050-156/171/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 02050-156/173/2018.AV 2018-05-25 Összes
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 02050-156/174/2018.AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 02050/156-24/2021.AV 2021-06-28 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 14060-156/4/2020. AV. 2020-03-25 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 02050/156-20/2021.AV 2021-05-05 Összes
A veszélyhelyzet idején külföldről érkező személyek Magyarországra történő belépésével kapcsolatos méltányossági kérelmének elbírálása 02050/156-23/2021.AV 2021-06-28 Összes