Adatvédelmi nyilvántartás

Szécsényi Rendőrkapitányság

3170 Szécsény, Rákóczi út 66.
Fiser Attila
r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
+36(32)411-255 BM: (31)35-99

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 12050-156/1/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 12050-156/2/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 12050-156/3/2018. av. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 12050-156/4/2018. av. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 12050-156/5/2018. av. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 12050-156/6/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 12050-156/8/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 12050-156/9/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 12050-156/10/2018. av. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 12050-156/11/2018. av. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 12050-156/12/2018. av. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 12050-156/13/2018. av. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 12050-156/14/2018. av. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 12050-156/15/2018. av. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) JKR adatkezelés 12050/156/1/2020.AV 2020-02-26 Összes Belügyminisztérium
Budapest 1051 József Attila utca 2-4.

adatvedelem@bm.gov.hu
+36-1-441-1000
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 12050-156/16/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 12050-156/17/2018. av. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 12050-156/18/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 12050-156/19/2018. av. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 12050-156/20/2018. av. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 12050-156/21/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 12050-156/22/2018. av. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 12050-156/23/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 12050-156/24/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 12050-156/25/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 12050-156/26/2018. av. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 12050-156/27/2018. av. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 12050-156/28/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 12050/156/13/2020.AV 2020-11-11 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 12050/156/14/2020.AV 2020-11-12 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 12050/156-4/2022.AV. 2022-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 12050-156/29/2018. av. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 12050-156/30/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 12050-156/31/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 12050-156/32/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 12050-156/33/2018. av. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 12050-156/34/2018. av. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 12050-156/35/2018. av. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 12050-156/36/2018. av. 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 12050-156/37/2018. av. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 12050-156/38/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 12050-156/39/2018. av. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 12050-156/40/2018. av. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 12050-156/41/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 12050-156/43/2018. av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 12050-156/44/2018. av. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 12050-156/45/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 12050-156/46/2018. av. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 12050-156/47/2018. av. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 12050-156/48/2018. av. 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 12050-156/49/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 12050-156/50/2018. av. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 12050-156/51/2018. av. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 12050-156/52/2018. av. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 12050-156/53/2018. av. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 12050-156/42/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 12050-156/54/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 12050-156/55/2018. av. 2018-05-25 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 12050-156/56/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 12050-156/57/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 12050-156/58/2018. av. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 12050-156/60/2018. av. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 12050-156/61/2018. av. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 12050-156/59/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 12050-156/62/2018. av. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 12050-156/63/2018. av. 2018-05-25 Összes Nógrád Megyei NMRFK
Salgótarján 3100 Rákóczi út 40.
Fiser Attila r. alezredes
fisera@nograd.police.hu
06-32 411-255
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 12050-156/64/2018.av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 12050-156/65/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 12050-156/66/2018. av. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 12050-156/67/2018. av. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 12050-156/68/2018. av. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 12050-156/69/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Határmenti munkavégzés 12050-156/70/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 12050-156/71/2018. av. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (Kódex szerinti szolgálati információk) 12050-156/72/2018. av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 12050-156/73/2018. av. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizetbe vétel 12050-156/74/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi bírság 12050-156/75/2018. av. 2018-05-25 Összes
Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön) 12050-156/76/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tartózkodás jogszerűségének vizsgálata (Vízum iránti kérelem, kiadott vízum, vízumot helyettesítő engedély esetében) 12050-156/77/2018. av. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 12050-156/78/2018. av. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 12050-156/79/2018. av. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 12050-156/80/2018. av. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 12050-156/81/2018. av. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 12050-156/82/2018. av. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 12050-156/83/2018. av. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 12050-156/84/2018. av. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 12050-156/85/2018. av. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 12050-156/86/2018. av. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 12050-156/87/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12050-156/90/2018. av. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 12050-156/91/2018. av. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12050-156/92/2018. av. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 12050-156/93/2018. av. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 12050-156/94/2018. av. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 12050-156/95/2018. av. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 12050-156/96/2018. av. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 12050-156/97/2018. av. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 12050-156/98/2018. av. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 12050-156/99/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 12050-156/100/2018.av. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 12050-156/101/2018.av. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 12050-156/89/2018. av. 2018-05-25 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 12050/156/10/2020.AV 2020-11-10 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12050/156/11/2020.AV 2020-11-11 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 12050/156/12/2020.AV 2020-11-11 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 12050-156/102/2018. av. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 12050-156/103/2018. av. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 12050-156/104/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 12050-156/105/2018. av. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 12050-156/106/2018. av. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 12050-156/107/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 12050-156/108/2018. av. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 12050-156/109/2018. av. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 12050-156/110/2018. av. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 12050-156/111/2018. av. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 12050-156/112/2018. av. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 12050-156/113/2018. av. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 12050-156/114/2018. av. 2018-05-25 2019-03-01 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 12050-156/115/2018. av. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 12050-156/116/2018. av. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 12050-156/117/2018. av. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 12050-156/118/2018. av. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 12050-156/119/2018. av. 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 12050/156/7/2020.AV 2020-05-15 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 12050/156/6/2020.AV 2020-05-15 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 12050-156/7-1/2021. AV 2021-11-15 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 12050/156-7/2021.AV. 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 12050/156/8/2020.AV 2020-05-15 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 12050/156/9/2020.AV 2020-05-18 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 12050/156/1-1/2021.AV 2021-01-08 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
12050/156/2-1/2021.AV 2021-01-08 Összes