Adatvédelmi nyilvántartás

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság

4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2
dr. Nagy Dóra

adatvedelem@szabolcs.police.hu
+36(42)524-600/30-72 BM: (32)30-72

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 15000-156/1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 15000-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 15000-156/3/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogi képviselet polgári peres és nemperes ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt 15000-156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 15000-156/5/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 15000-156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 15000-156/7/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 15000-156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 15000-156/9/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 15000-156/10/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 15000-156/11/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 15000-156/12/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 15000-156/13/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 15000-156/14/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 15000-156/16/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a belföldi Állami Futárszolgálat országos rendszerébe bekapcsolt szervek vezetőiről és az általuk küldemények átvételére meghatalmazott alkalmazottakról 15000-156/2/2020.AV. Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 15000-156/17/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 15000-156/18/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 15000-156/19/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 15000-156/20/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 15000-156/21/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 15000-156/22/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 15000-156/23/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 15000-156/24/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 15000-156/25/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 15000-156/26/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 15000-156/27/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 15000-156/28/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 15000-156/29/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 15000-156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrség által szervezett sajtónyilvános rendezvényeken újságírók regisztrációja 15000-156/5/2019.AV. 2019-09-02 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 15000-156/6/2019.AV. 2019-09-02 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 15000-156/1/2020.AV. Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 15000-156/4/2022.AV. Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 15000-156/5/2022.AV. Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 15000-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 15000-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 15000-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 15000-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrök igazolványának nyilvántartása 15000-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 15000-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 15000-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 15000-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 15000-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 15000-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 15000-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 15000-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 15000-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 15000-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 15000-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 15000-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 15000-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 15000-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15000-156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 15000-156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 15000-156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 15000-156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 15000-156/3/2022.AV. Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 15000-156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver-, lőszer-, lőszerelem forgalmazási engedélyek 15000-156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 15000-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 15000-156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 15000-156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 15000-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 15000-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 15000-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyver tartásához előírt elméleti és gyakorlati jártassági vizsgáztatás, fegyvervizsga nyilvántartás 15000-156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 15000-156/2/2022.AV. Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Helyszíni bírság 15000-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 15000-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Állatgyógyászathoz kapcsolódó ellenőrzés 15000-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Állatgyógyászathoz kapcsolódó hatósági bizonyítványok kiállítása 15000-156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Atomenergia polgári célú alkalmazása esetén a természetes személy foglakoztatásához szükséges közbiztonsági engedély kiadására vonatkozó közigazgatási eljárás, ellenőrzés 15000-156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15000-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 15000-156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15000-156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 15000-156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15000-156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 15000-156/6/2021.AV. Összes
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 15000-156/7/2021.AV. Összes
A rendészeti feladatokat ellátó személy számára kiadott szolgálati igazolványok, valamint az egyedi azonosító számmal ellátott szolgálati jelvények nyilvántartásba vétele, kiadása, ellenőrzés 15000-156/8/2021.AV. Összes
Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók hiányok és lopások érintetti tájékoztatója 15000-156/1/2022.AV. Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Magyarország vagy az Európai Unió tagállamai területének elhagyására kötelezett, a kijelölt helyen tartózkodásra kötelezett, az idegenrendészeti kiutasítás, a menekültügyi hatóság által elrendelt kiutasítás, a bírói kiutasítás, a beutazási és tartózkodási tilalom, a kiutasítást előkészítő őrizet, valamint az idegenrendészeti őrizet hatálya alatt  álló harmadik országbeli állampolgár adatainak kezelése 15000-156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Beutazási és tartózkodási tilalom, kijelölt helyen tartózkodás, kiutasítást előkészítő őrizet 15000-156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elismerését kérőnek a kísérése és erről készített jegyzőkönyvek 15000-156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Idegenrendészeti őrizet 15000-156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kitoloncolás 15000-156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kiutasítás 15000-156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nemzetközi egyezmény, vagy viszonosság alapján az államhatáron átadott-átvett személyek, valamint nemzetközi egyezmény alapján hatósági átszállítással átvett személyek nyilvántartása 15000-156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 15000-156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ujjnyomat vétel 15000-156/85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Visszaadás 15000-156/80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Határvízen történő közlekedés engedélyezése 15000-156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem 15000-156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránti kérelem, valamint korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti kérelem 15000-156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Képfelvétel az őrzött szálláson 15000-156/84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Határrendészeti adatkezelés (HERR) 15000-156/86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 15000-156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 15000-156/88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 15000-156/89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 15000-156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Légirendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Légirendészeti ellenőrzések 15000-156/91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 15000-156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 15000-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 15000-156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 15000-156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15000-156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 15000-156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 15000-156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 15000-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 15000-156/100/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 15000-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 15000-156/102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 15000-156/103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 15000-156/104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 15000-156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 15000-156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 15000-156/107/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 15000-156/108/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 15000-156/109/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pénzváltási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő engedélyezéséhez vélemény adása a Magyar Nemzeti Bank részére 15000-156/110/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági papír behozatali engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás adása Budapest Főváros Kormányhivatala részére 15000-156/111/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Európai uniós támogatásokból megvalósuló projektek végrehajtása - Magyar Rendőrségi hospitációs projekt az Europol-nál (Hága) 15000-156/112/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 15000-156/113/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 15000-156/114/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 15000-156/115/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 15000-156/116/2018. AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 15000-156/117/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 15000-156/118/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 15000-156/7/2020.AV. Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 15000-156/119/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 15000-156/120/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 15000-156/121/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 15000-156/122/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA) 15000-156/123/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 15000-156/124/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi pihenőházakba és a rendőrségi objektumokban kialakított szállásra történő jelentkezéssel és ott tartózkodással kapcsolatos adatok 15000-156/125/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 15000-156/126/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 15000-156/127/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 15000-156/128/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 15000-156/129/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás 15000-156/130/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 15000-156/131/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonkataszter 15000-156/132/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 15000-156/133/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 15000-156/134/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakás bérbeadás nyilvántartása 15000-156/135/2018. AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 15000-156/136/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési bevételek beazonosítása, valamint azokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartás vezetése 15000-156/137/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 15000-156/138/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 15000-156/139/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 15000-156/140/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 15000-156/141/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 15000-156/142/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vissza nem térítendő lakáscélú támogatás nyilvántartása 15000-156/143/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 15000-156/144/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakás elidegenítés bent lakó bérlő részére 15000-156/145/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Járműkövető Rendszer alkalmazása során felvett adatok kezelése 15000-156/3/2019.AV. 2019-09-02 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 15000-156/146/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi alapellátás 15000-156/147/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 15000-156/148/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 15000-156/149/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 15000-156/150/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogyaték-növedék nyilvántartás 15000-156/151/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 15000-156/152/2018. AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 15000-156/153/2018. AV. 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 15000-156/154/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 15000-156/155/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 15000-156/156/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 15000-156/157/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 15000-156/158/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgári személyek, valamint más rendvédelmi szerv, vagy a Magyar Honvédség állománytagjai kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos adatok 15000-156/159/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 15000-156/160/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 15000-156/161/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tartalékos nyilvántartás 15000-156/162/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Utánpótlási és vezetői adatbank 15000-156/163/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 15000-156/164/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A fegyveres biztonsági őrség állományába történő felvétellel, képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos adatok nyilvántartása 15000-156/165/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 15000-156/166/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 15000-156/167/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 15000-156/168/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 15000-156/169/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 15000-156/170/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 15000-156/171/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 15000-156/1/2019. AV. 2019-01-02 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 15000-156/4/2019.AV. 2019-09-02 Összes
A rendőri pályát elhagyó tiszthelyettesi, illetve tiszti állomány (a továbbiakban: kilépők) motivációjának, távozási okainak felmérése és folyamatos elemzése 15000-156/9/2019:AV. 2019-09-30 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 15000-156/3/2020.AV. Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 15000-156/4/2020.AV. Összes
Munkavédelmi célú kockázatértékelés során a személyi állomány adatainak kezelése 15000-156/4/2021.AV. Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 15000-156/5/2021.AV. Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 15000-156/5/2020.AV. Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 15000-156/6/2020.AV. Összes