Adatvédelmi nyilvántartás

Szekszárd Rendőrkapitányság

7100 Szekszárd, Várköz u. 4.
Dozmatiné dr. Tóth Timea
c. r. alezredes
dozmatinet@tolna.police.hu
+36(74)501-102/3156 BM: (23)31-56

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 17010/156-1/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 17010/156-2/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külföldi szolgálatra, külszolgálatra vezényeltek adatainak nyilvántartása 17010/156-3/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 17010/156-4/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 17010/156-5/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 17010/156-6/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 17010/156-7/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 17010/156-9/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 17010/156-10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 17010/156-11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 17010/156-12/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 17010/156-13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 17010/156-14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 17010/156-15/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 17010/156-16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 17010/156-8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 17010-156/3/2020. Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 17010/156-17/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 17010/156-18/2018.AV 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 17010/156-19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 17010/156-20/2018.AV 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 17010/156-21/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 17010/156-22/2018.AV 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 17010/156-23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 17010/156-24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 17010/156-25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 17010/156-26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 17010/156-27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 17010/156-28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 17010/156-29/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 17010/156-30/2018.AV 2018-05-25 Összes
Díjkitűzés 17010/156-31/2018.AV 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 17010/156-32/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 17010/156-33/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 17010/156-34/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 17010/156-35/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 17010/156-36/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 17010/156-37/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 17010/156-38/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Szekszárd 17010/156-39/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás Bogyiszló 17010/156-40/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 17010/156-41/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 17010/156-42/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 17010/156-43/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 17010/156-44/2018.AV 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 17010/156-45/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 17010/156-47/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 17010/156-48/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 17010/156-49/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 17010/156-50/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 17010/156-51/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 17010/156-52/2018.AV 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 17010/156-53/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 17010/156-54/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 17010/156-55/2018.AV 2018-05-25 Összes
Sportrendészeti nyilvántartás 17010/156-56/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 17010/156-57/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 17010/156-58/2018.AV 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 17010/156-59/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 17010/156-60/2018.AV 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 17010/156-46/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 17010-156/7/2020.AV. 2020-09-07 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 17010/156-61/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 17010/156-62/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17010/156-63/2018.AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17010/156-64/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedési szabályokat megsértők nyilvántartása – VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat 17010-156/4/2020. Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17010-156/5/2020. Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 17010/156-65/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 17010/156-66/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 17010/156-67/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 17010/156-68/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 17010/156-70/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 17010/156-71/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 17010/156-72/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 17010/156-69/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 17010/156-73/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 17010/156-74/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 17010/156-75/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 17010/156-76/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 17010/156-77/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 17010/156-78/2018.AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17010/156-79/2018.AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 17010/156-80/018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 17010/156-81/2018.AV 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 17010/156-82/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 17010/156-83/018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 17010/156-84/2018.AV 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 17010/156-85/2018.AV 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 17010-156/1/2021.AV. 2021-04-12 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 17010/156-86/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 17010/156-87/2018.AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárást lefolytató kijelölése 17010-156/11/2020.AV 2020-11-30 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 17010/156-88/018.AV 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 17010/156-89/2018.AV 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17010/156-90/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 17010/156-91/2018.AV 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17010/156-94/2018.AV 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 17010/156-95/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17010/156-96/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17010/156-97/2018.AV 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17010/156-98/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 17010/156-99/2018.AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 17010/156-100/2018.AV 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 17010/156-101/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 17010/156-102/2018.AV 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 17010/156-103/2018.AV 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 17010/156-104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 17010/156-105/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 17010/156-106/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 17010/156-107/2018.AV 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 17010/156-108/2018.AV 2018-05-25 Összes
Védelmi Programban résztvevő személyek adatai 17010/156-109/2018.AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 17010/156-92/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 17010/156-93/2018.AV 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 17010-156/6/2020.AV. 2020-09-01 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17010-156/8/2020.AV 2020-11-30 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 17010-156/9/2020.AV 2020-11-30 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17010-156/9/2020.AV 2020-11-30 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17000-156/8/2021.AV. 2021-04-16 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17010-156/4/2021.AV 2021-08-17 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 17010-156/5/2021.AV 2021-08-17 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 17010/156-110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 17010/156-111/2018.AV 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 17010/156-112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kiküldetési rendelvények kezelése, összeg utalása 17010/156-113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 17010/156-114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 17010/156-115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 17010/156-116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17010/156-117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 17010/156-118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Utazási utalványok nyilvántartása 17010/156-119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 17010/156-120/2018.AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 17010/156-121/2018.AV 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 17010/156-122/2018.AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 17010/156-123/2018.AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 17010/156-124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 17010/156-125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 17010/156-126/2018.AV 2018-05-25 Összes
Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása 17010/156-127/2018.AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 17010/156-128/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmassági vizsgálat, 30 napos ellenőrző orvosi vizsgálatok, hathónapos felülvizsgálatok, pszichikai alkalmassági vizsgálat 17010/156-129/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 17010/156-130/2018.AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 17010/156-131/2018.AV 2018-05-25 Összes
Háziorvosi ellátás 17010/156-132/2018.AV 2018-05-25 Összes
I. és II. fokú felülvizsgálati eljárások, megbetegedések szolgálati kötelmekkel való összefüggése tárgyában I. és II. fokú szakvélemények 17010/156-133/2018.AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 17010/156-134/2018.AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 17010/156-135/2018.AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 17010/156-136/2018.AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 17010/156-138/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 17010/156-139/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 17010/156-140/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendészeti alapvizsga és rendészeti szakvizsga nyilvántartás 17010/156-141/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 17010/156-142/2018.AV 2018-05-25 Összes
Roma pályázatok nyilvántartása 17010/156-143/2018.AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 17010/156-144/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17010/156-145/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendvédelmi alkalmazottak személyügyi alapnyilvántartása 17010-156/2/2019.AV. 2019-12-03 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 17010-156/1/2019.AV. 2019-03-22 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 17010-156/1/2019.AV 2019-03-22 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 17010-156/2/2021.AV. 2021-04-12 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17010-156/1/2020. 2020-07-14 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 17010-156/2/2020. 2020-07-14 Összes
A karanténkötelezett Magyarországra történő belépésével összefüggő adatkezelés 17010-156/12/2020.AV 2020-11-30 Összes
Magyarországra történő belépést megelőző előzetes
adatközlés
17010-156/13/2020.AV 2020-11-30 Összes