Adatvédelmi nyilvántartás

Szigetvári Rendőrkapitányság

7900 Szigetvár, Vár u. 6.
Varga Zsófia Ilona

takacsr@baranya.police.hu
+36(72)504-400/1012 BM: (23)10-12

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 02060-156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 02060-156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 02060-156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 02060-156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 02060-156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 02060-156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 02060-156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 02060-156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 02060-156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 02060-156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 02060-156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 02060-156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 02060-156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 02060-156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 02060-156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 02060-156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 02060-156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 02060-156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 02060-156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 02060-156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 02060-156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 02060-156/79/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 02060-156/80/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 02060-156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 02060-156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 02060-156/7/2021.AV 2021-05-05 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 02060-156/3/2022.AV 2022-05-12 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 02060-156/85/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 02060-156/86/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 02060-156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 02060-156/88/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 02060-156/89/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 02060-156/90/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 02060-156/91/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 02060-156/92/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 02060-156/93/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 02060-156/94/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 02060-156/96/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 02060-156/97/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 02060-156/98/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 02060-156/99/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 02060-156/101/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 02060-156/102/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 02060-156/103/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 02060-156/104/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 02060-156/105/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 02060-156/106/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 02060-156/95/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 02060-156/12/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 02060-156/13/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02060-156/14/2018. AV 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 02060-156/15/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 02060-156/1/2022.AV 2022-05-12 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 02060-156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 02060-156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 02060-156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 02060-156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 02060-156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 02060-156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 02060-156/2/2022.AV 2022-05-12 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 02060-156/42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 02060-156/43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 02060-156/44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 02060-156/45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 02060-156/46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 02060-156/47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 02060-156/48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 02060-156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Terheltek mozgását nyomon követő 3M rendszer 02060-156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Harcérték nyilvántartás 02060-156/83/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 02060-156/84/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 02060-156/6/2021. 2021-05-05 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 02060-156/25/2018. AV 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 02060-156/26/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Büntetőeljárás 02060-156/30/2018. AV 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 02060-156/37/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 02060-156/38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 02060-156/39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 02060-156/40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 02060-156/41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 02060-156/27/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 02060-156/29/2018. AV 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 02060-156/31/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 02060-156/32/2018. AV 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 02060-156/34/2018. AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 02060-156/36/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 02060-156/1/2021. 2021-05-05 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 02060-156/16/2018. AV 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 02060-156/17/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 02060-156/18/2018. AV 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 02060-156/19/2018. AV 2018-05-25 Összes
Adományok nyilvántartása 02060-156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 02060-156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 02060-156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 02060-156/23/2018. AV 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 02060-156/24/2018. AV 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 02060-156/1/2018. AV 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 02060-156/2/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 02060-156/3/2018. AV 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 02060-156/4/2018. AV 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 02060-156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 02060-156/6/2018. AV 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 02060-156/7/2018. AV 2018-05-25 Összes
Rendfokozati vizsgák nyilvántartása 02060-156/8/2018. AV 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 02060-156/9/2018. AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 02060-156/10/2018. AV 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 02060-156/11/2018. AV 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 02060-156/2/2021. 2021-05-05 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 02060-156/3/2021. 2021-05-05 Összes