Adatvédelmi nyilvántartás

Szolnok Rendőrkapitányság

5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gyula út 5.
Varga Zsolt
c. r. alezredes
vargaz@jasz.police.hu
+36(56)377-515/1409 BM: (32)14-09

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek nyilvántartása 16010/156/30/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Gépjármű-szakfelelősök, illetve gépjármű kezelésével, szakfelelősi feladatok ellátásával megbízottak nyilvántartása 16010/156/31/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 16010/156/32/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 16010/156/33/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 16010/156/34/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 16010/156/35/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 16010/156/37/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 16010/156/67/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 16010/156/39/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 16010/156/40/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 16010/156/41/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 16010/156/42/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 16010/156/43/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyílt parancsok és megbízólevelek nyilvántartása 16010/156/44/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 16010/156/68/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 16010/156/38/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR) 16010-156/2/2020.AV 2020-02-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 16010-156/10/2020.AV 2020-06-10 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 16010/156/52/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 16010/156/53/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 16010/156/54/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 16010/156/55/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Belügyminisztérium, társszervek vezetőinek, rendőri szervek vezetőinek elérhetőségének nyilvántartása 16010/156/56/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Médiatartalom-szolgáltatók munkatársai elérhetőségeinek nyilvántartása 16010/156/57/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 16010/156/58/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 16010/156/59/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Sajtónyilvános rendezvényen képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, valamint a kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatok kezelése 16010/156/60/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 16010/156/61/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 16010/156/62/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 16010/156/63/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 16010/156/64/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 16010/156/65/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 16010/156/66/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség által meghirdetett rajz-, fotó-, irodalmi vagy egyéb pályázatok során a pályaműveket beküldő 16 év alatti személyek és törvényes képviselőik adatainak kezelése 16010-156/3/2020.AV 2020-03-18 Összes
Nemzeti minősítésű személyes adat megismerése iránti kérelem 16010-156/24/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség irattárában történő kutatás iránti kérelem elbírálása 16010-156/25/2020.AV 2020-10-21 Összes
A Rendőrség elektronikus ügyintézési és űrlapkezelő rendszer (inNova Portál) működése során kezelt személyes adatok 16010-156/1/2021.AV 2021-03-19 Összes
Testkamera igénybevételével készített kép- és hangfelvétel 16010-156/3/2022.AV 2022-04-06 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 16010-156/4/2022.AV 2022-04-06 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 16010-156/5/2022.AV 2022-04-27 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közterületi térfigyelő kamerázás Besenyszög 16010/156/126/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. sz.
titkarsag@besenyszog.hu
06-56-487-002
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Martfű 16010/156/127/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5435 Martfű, Szent István Tér 1. sz.
titkarsag@ph.martfu.hu
06-56-450-222
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Nagykörű 16010/156/128/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5065 Nagykörű, Május 1. út 1. sz.
polgarmester@nagykoru.hu
06-56-494-001
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Rákóczifalva 16010/156/129/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5085 Rákóczifalva, szabadság Tér 2. sz.
titkarsag@rakoczifalva.hu
06-56-441-028
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Szajol 16010/156/130/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5081 Szajol, Rózsák Tere 1. sz.
szajolph@dunaweb.hu
06-56-446-000
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszasüly 16010/156/131/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5061 Tiszasüly, Kíséri u. 21. sz.
titkarsag@tiszasuly.hu
06-56-497-000
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Tiszavárkony 16010/156/132/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5092 Tiszavárkony, Endre király út 37. sz.
titkarsag@tiszavarkony.hu
06-56-436-036
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Tószeg 16010/156/134/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5091 Tószeg, Rákóczi u. 37. sz.
toszegpm@t-online.hu
06-56-586-071
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Újszász 16010/156/135/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5052 Újszász, Szabadság tér 1. sz.
ujszasz@pr.hu
06-56-552-022
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Zagyvarékas 16010/156/136/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz.
hivatal@zagyvarekas.hu
06-56-540-020
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás Szolnok 16010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes Polgármesteri Hivatal
5000 Szolnok, Kossuth Tér 9. sz.
polgarmester@ph.szolnok.hu
06-56-503-402
Szolnoki Rendőrkapitányság
szolnokrk@jasz.police.hu
06-56/501-600
Közterületi térfigyelő kamerázás 16010-156/113/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 16010-156/28/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 16010-156/104/2018.AV 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 16010-156/110/2018.AV 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 16010-156/111/2018.AV 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 16010-156/112/2018.AV 2018-05-25 Összes
Külső kísérésekkel kapcsolatos iratok, nyilvántartó könyv 16010-156/114/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 16010-156/115/2018.AV 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 16010-156/116/2018.AV 2018-05-25 Összes
Rendbiztosok nyilvántartása 16010-156/117/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 16010-156/118/2018.AV 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 16010-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési előkészítő eljárás 16010-156/120/2018.AV 2018-05-25 Összes
Térfigyelő helyiségbe belépők regisztrálása 16010-156/121/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 16010-156/123/2018.AV 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 16010-156/122/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 16010-156/14/2020.AV 2020-06-10 Összes
Előállítás, elfogás 16010-156/15/2020.AV 2020-06-10 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 16010-156/11/2020.AV 2020-06-10 Összes
Igazoltatás 16010-156/16/2020.AV 2020-06-10 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 16010-156/12/2020.AV 2020-06-10 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 16010-156/17/2020.AV 2020-06-10 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 16010-156/19/2020.AV 2020-06-10 Összes
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személy kényszerítő eszköz alkalmazásával szembeni panasz nyilvántartása 16010-156/21/2020.AV 2020-06-10 Összes
Szakhatósági és engedélyezési nyilvántartás 16010-156/13/2020.AV 2020-06-10 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 16010-156/20/2020.AV 2020-06-10 Összes
Sportlétesítmények biztonságtechnikai ellenőrzése 16010-156/22/2020.AV 2020-06-10 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 16010-156/4/2021.AV 2021-08-12 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 16010-156/124/2018.AV 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 16010-156/125/2018.AV 2018-05-25 Összes
Segélyhívások, bejelentések fogadása 16010-156/9/2020.AV 2020-05-19 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 16010/156/1/2018 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 16010/156/2/2018 2018-05-25 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 16010-156/1/2022.AV 2022-03-30 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 16010/156/10/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 16010/156/11/2018.AV 2018-05-25 Összes
Fegyver javítói engedély megadására irányuló eljárás 16010/156/13/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 16010/156/16/2018.AV 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 16010/156/17/2018.AV 2018-05-25 Összes
Kimutatás vadászjegyet nem váltó személyekről 16010/156/19/2018.AV 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 16010/156/8/2018.AV 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 16010/156/14/2018.AV 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 16010-156/2/2022.AV 2022-03-30 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közérdekű munka végrehajtása 16010/156/23/2018.AV 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 16010/156/24/2018.AV 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 16010/156/25/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 16010/156/26/2018.AV 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 16010/156/27/2018.AV 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 16010/156/20/2018. AV 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 16010/156/21/2018. AV 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 16010/156/22/2018. AV 2018-05-25 Összes
Bűnügy
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Áldozatvédelem 16010/156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 16010/156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási eljárás 16010/156/5/2018. AV 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 16010/156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 16010/156/81/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 16010/156/82/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16010/156/85/2018.AV 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 16010/156/87/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 16010-156/4/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16010-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 16010-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 16010-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16010-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 16010-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 16010-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 16010-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16010-156/28/2020.AV 2020-10-21 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 16010-156/29/2020.AV 2020-10-21 Összes
A bűnüldöző szervek egyéb nemzetközi együttműködése 16010-156/27/2020.AV 2020-10-21 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 16010-156/2/2021.AV 2021-04-16 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 16010-156/3/2021.AV 2021-04-16 Összes
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 16010-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 16010-156/6/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
EDR forgalmazás és beérkező telefonhívások rögzítése, visszahallgatása 16010/156/45/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 16010/156/46/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Igazgatási szolgáltatási díjak számlázása 16010/156/47/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 16010/156/48/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 16010/156/49/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 16010/156/50/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 16010/156/51/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Becsületbíróság tagjainak névjegyzéke, változások jelentése 16010/156/69/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Fegyelemkezelő adatállomány 16010/156/70/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 16010/156/71/2018. AV. 2018-05-25 Összes
HM Egészségügyi Központba történő hozzátartozói ellátással kapcsolatos adatok 16010/156/72/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók esetén a sérült, megbetegedett, illetve fokozott expozícióban érintett személyek nyilvántartása 16010/156/73/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 16010/156/74/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 16010/156/75/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjárművet, szolgálati hajót vezető, valamint gépjárművezetést oktató személyek nyilvántartása 16010/156/76/2018. AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 16010/156/77/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 16010/156/78/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Tanfolyamra, képzésre jelentkezett személyek adatai 16010-156/141/2018.AV. 2018-07-31 Összes
Pályázati felhívás nélkül beérkező önéletrajzok kezelése 16010-156/1/2019.AV 2019-01-24 Összes
Képfelvétel, hang- és mozgóképfelvétel készítése és felhasználása, valamint tárolása és közzététele a Rendőrséget népszerűsítő egységes megjelenést biztosító kommunikációs toborzóanyagokon (roll-up banner, kínáló pult, sajtófal). 16010-156/1/2020.AV 2020-01-29 Összes
Objektív teljesítmény-adatokon alapuló munkafolyamat monitoring és riporting rendszer 16010-156/4/2020.AV 2020-03-23 Összes
Fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében benyújtott pályázatok nyilvántartása 16010-156/7/2020.AV 2020-04-07 Összes
A Covid-19 elleni védőoltás felvételére, illetve felvételének ellenjavalltságára vonatkozó adatok kezelése 16010-156/5/2021.AV 2021-11-15 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 16010-156/5/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 16010-156/6/2020.AV 2020-03-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 16010-156/8/2020.AV 2020-05-11 Összes