Adatvédelmi nyilvántartás

Tamási Rendőrkapitányság

7090 Tamási, Kossuth tér 2.
Dozmatiné dr. Tóth Timea
c. r. alezredes
dozmatinet@tolna.police.hu
+36(74)501-102/3156 BM: (23)31-56

Általános ügytípusok
Állománnyal kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása 17050-156/1/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Rendőrségi objektumba hivatali munkaidőn túl benntartózkodók nyilvántartása 17050-156/2/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos adatkezelés 17050-156/3/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az állomány elérhetőségeire vonatkozó adatok nyilvántartása 17050-156/4/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus aláírás használatára jogosultak nyilvántartása 17050-156/5/2018AV. 2018-05-25 Összes
Kárigény-bejelentések elbírálásra történő előkészítése, kártérítési járadékok időszakos felülvizsgálata 17050-156/7/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben előterjesztett panaszok elbírálása 17050-156/8/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat 17050-156/9/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása 17050-156/10/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Készenléti szolgálatot ellátók nyilvántartása 17050-156/11/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Eseti kintparkolási engedélyek nyilvántartása 17050-156/12/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lekérdezési engedélyek nyilvántartása 17050-156/13/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Másolatkészítési szabályzatban hitelesítésre feljogosított személyek nyilvántartása 17050-156/14/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaidőkedvezménnyel kapcsolatos nyilvántartások 17050-156/15/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Titkos ügykezelői vizsgával rendelkező személyek tanúsítványainak nyilvántartása 17050-156/16/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Kártérítési felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása 17050-156/6/2018. AV. 2018-05-25 Összes
Külső kapcsolattartás és a szerv működéséhez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Objektumvédelmi kamerarendszer működtetése 17050-156/17/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség kezelésében lévő létesítményekbe történő be- és kiléptetés 17050-156/18/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Baleset- és bűnmegelőzési célú rendezvény 17050-156/19/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a Rendőrséggel együttműködő szervek, társszervek képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségeiről 17050-156/20/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Panasz, közérdekű bejelentések kezelése 17050-156/21/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Rendőri intézkedés elleni panasz kezelése 17050-156/22/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek hangfelvételeinek és iratainak nyilvántartása 17050-156/23/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok 17050-156/24/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyes adatok továbbításával kapcsolatos iratok kezelése 17050-156/25/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tolmácsi tevékenységet vállaló személyek adatainak nyilvántartása 17050-156/26/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Törvényszéki készenlét adatainak nyilvántartása 17050-156/27/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vér- és vizelet doboz nyilvántartás 17050-156/28/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnjelkezelés 17050-156/29/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos telefonhívások rögzítése 17050-156/14/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Pilóta nélküli állami légijármű igénybe vételével készített képfelvétel 17050-156/2/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Szolgálati gépjárműben elhelyezett menetrögzítő eszköz igénybevételével készített képfelvétel 17050-156/3/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Közrendvédelmi szakterület
Közrendvédelmi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ideiglenes megelőző távoltartó határozattal érintett személyek nyilvántartása 17050-156/30/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Előállítás, elfogás 17050-156/31/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos ellenőrzés és közhiteles hatósági nyilvántartás vezetése 17050-156/32/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás-visszavételezés nyilvántartása 17050-156/33/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartással kapcsolatos ügyek 17050-156/34/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ideiglenes csapatszolgálati alegység felszereléseinek kiadási, visszavételezési nyilvántartása 17050-156/35/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Igazoltatás 17050-156/36/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Jegyzék letéti tárgyakról fogvatartottnál 17050-156/37/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A tanítási napon engedély nélkül távolmaradó, eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szembeni intézkedés 17050-156/38/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közterületi térfigyelő kamerázás 1. Tamási, Hársfa utca 8., Tamási, Szabadság utca 22., 3. Tamási, Szabadság utca 46-47., 4. Tamási, Szabadság utca 50., 5. Tamási, Szabadság utca - temető 17050-156/39/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás az előállító helyiségben elhelyezett fogvatartottakról 17050-156/40/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása 17050-156/41/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvénybiztosítások 17050-156/42/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Polgárőr egyesületekkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyek munkáltatójával, kisebbségi önkormányzatokkal történő együttműködés 17050-156/43/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság tömbök nyilvántartása 17050-156/45/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Talált tárgyakkal kapcsolatos feladok 17050-156/46/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Biztonsági kamerafelvétel (előállító helyiség) 17050-156/47/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házi őrizet ellenőrzésével kapcsolatos nyilvántartás 17050-156/48/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett személyek nyilvántartása 17050-156/49/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által kitiltottak adatainak, továbbá a foglalkozástól, a járművezetéstől eltiltottak adatainak nyilvántartása azokban az esetekben, amikor a foglalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a rendőrség hatáskörébe tartozik 17050-156/109/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szolgálatban birtokban nem tartható vagy korlátozás alá eső vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök átadás-átvételének nyilvántartása 17050-156/110/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Technikai   ellenőrzés   lefolytatása, a rendőri intézkedés dokumentálása 17050-156/44/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti szakterület
Közlekedésrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közlekedésrendészeti intézkedésről készült feljegyzések (e-útdíj) nyilvántartása 17050-156/50/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közlekedésrendészeti intézkedés során keletkezett adatok 17050-156/51/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17050-156/52/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17050-156/53/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közúti közlekedéssel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17050-156/3/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek 17050-156/4/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Adatkérés a közúti közlekedési baleset kapcsán 17050-156/4/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Igazgatásrendészeti szakterület
Fegyver
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyver tartására jogosító eljárás szervezet esetében 17050-156/55/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fegyver tartására jogosító eljárás természetes személyek esetében 17050-156/56/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőfegyverek központi nyilvántartása 17050-156/58/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Lőtér üzemeltetési engedély 17050-156/59/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tűzfegyver országhatáron történő behozatalának vagy kivitelének engedélyezésére irányuló eljárás lefolytatása 17050-156/54/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Házilagos lőszerszerelés és -újratöltés megadására irányuló engedély 17050-156/57/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az „A”, valamint a „B” kategóriába tartozó tűzfegyverek megszerzésére és tartására vonatkozó engedélykérelmek elutasítása, visszavonása (megtagadása) 17050-156/6/2022.AV. 2022-04-11 Összes
Szabálysértés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Szabálysértési szakterületen kizárási indítvány elbírálása, illetékességi vita eldöntése 17050-156/60/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közérdekű munka végrehajtása 17050-156/61/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Helyszíni bírság 17050-156/62/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Elővezetés szabálysértési ügyben és helyszíni bírság végrehajtási eljárásban 17050-156/63/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési eljárás 17050-156/64/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szabálysértési jogsegély 17050-156/65/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb igazgatásrendészet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Személy és vagyonőri, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány kiadására és a tevékenység folytatására irányuló eljárás 17050-156/66/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének és használatának engedélyezése 17050-156/67/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A polgári célú pirotechnikai termékhez kapcsolódó nyilvántartás és ellenőrzés 17050-156/68/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyéb rendészet
Ügyelet
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Harcérték nyilvántartás 17050-156/69/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer 17050-156/70/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Alkoholteszter átadás-átvételének nyilvántartása 17050-156/71/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Pro Mobil helymeghatározó rendszerrel történő ellenőrzés 17050-156/72/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Értesítési terv 17050-156/1/2021.AV. 2021-04-14 Összes
Bűnügy
Körözés
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Körözési eljárás személy körözés esetén 17050-156/73/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Körözési eljárás dolog körözése esetén 17050-156/74/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Bűnügyi szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Közigazgatási eljárás 17050-156/75/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Büntetőeljárás 17050-156/76/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17050-156/77/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatai, személyleírása, fényképe, hangmintája, valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértői vizsgálatok adatai nyilvántartása 17050-156/78/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Súlyos bűncselekmény vagy az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek és kapcsolataik adatai, kriminalisztikai szempontból fontos jellemzői nyilvántartása 17050-156/81/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A nemzetközi kötelezettségvállalás alapján személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik nyilvántartása 17050-156/82/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetőleg a bűnözői csoportban résztvevő vagy azzal együttműködő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17050-156/83/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Egyes bűncselekmények nyomozása során a felderítés és a bizonyítás kapcsán keletkező iratokban szereplő személyek, kapcsolataik nyilvántartása 17050-156/84/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A megfigyelés szempontjából érdektelenül rögzített, az ügyben nem érintett személy adatai kivételével a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17050-156/85/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrséggel titkosan együttműködő személyek, valamint a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazási eredményük nyilvántartása 17050-156/86/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Áldozatvédelem 17050-156/87/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Adatlap kiskorú veszélyeztetettségéről 17050-156/88/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Fogvatartotti nyilvántartás 17050-156/89/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Mellékbüntetések nyilvántartás 17050-156/90/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Schengeni Információs Rendszer 17050-156/91/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Prümi együttműködés 17050-156/92/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Schengeni Információs Rendszerben figyelmeztető jelzésekkel és kiegészítő adatokkal kapcsolatos adatkezelés 17050-156/93/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Az Európai Unió tagállamaival és az Europol-lal folytatott bűnügyi együttműködés 17050-156/94/2018.AV. 2018-05-25 Összes
INTERPOL FIND 17050-156/95/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A bűncselekmény helyszínén rögzített nyomok anyagmaradványok, eszközök; és a szándékos bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsított személyek szagmintája, helyszínen rögzített szagmaradványok nyilvántartása 17050-156/79/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A rendőrségen fogvatartott, a házi őrizet, illetve a lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek adatai  nyilvántartása, valamint azon személyek nyilvántartása, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedélyezték 17050-156/80/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Iskolaőr által megismert adatok kezelése 17050-156/9/2021.AV. 2021-04-23 Összes
A titkos információgyűjtéssel érintett személyek adatai és a titkos információgyűjtés eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17050-156/10/2021.AV. 2021-04-23 Összes
A leplezett eszközök alkalmazásával érintett személyek adatai és az alkalmazás eredményeként keletkezett adatok nyilvántartása 17050-156/11/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Tanyákon, külterületeken élő beteg, időskorú, egyedülálló vagy gondozásra szoruló személyek nyilvántartása 17050-156/12/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Nyaralás, utazás idejére a lakóhelynek a Rendőrség által végzett visszatérő, bűnmegelőzési célú ellenőrzése 17050-156/13/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Gazdaság
Gazdasági szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Elővezetésekkel kapcsolatos adatok 17050-156/96/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17050-156/97/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 17050-156/98/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szakértők díjazásának nyilvántartása 17050-156/99/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Saját tulajdonú elektromos berendezések nyilvántartása 17050-156/100/2018.AV. 2018-05-25 Összes
RZS Ruházati modul 17050-156/101/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szolgálati gépjármű magánhasználatával kapcsolatos adatok kezelése 17050-156/102/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közfoglalkoztatási program nyilvántartása 17050-156/103/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A Rendőrség szerveivel szerződésben álló külső szervezetek munkavállalóinak rendőrségi objektumokban történő beléptetésének engedélyezése 17050-156/104/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Cafetéria-igénylés nyilvántartása 17050-156/105/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása 17050-156/106/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkáltatói kölcsön nyilvántartása 17050-156/107/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szálló és garzon lakóegység használata, bérleti, albérleti hozzájárulás nyilvántartása 17050-156/108/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Tanú útiköltség elszámolás 17050-156/15/2021.AV. 2021-12-21 Összes
Tárolási hely alapú nyilatkozatok nyilvántartása (személyi leltár) 17050-156/16/2021.AV. 2021-12-21 Összes
Leltárfelelősök nyilvántartása 17050-156/17/2021.AV. 2021-12-21 Összes
Humánigazgatás és képzés
Humánigazgatás szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Fegyelemkezelő adatállomány 17050-156/111/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Felvételi eljárás során keletkezett adatok 17050-156/112/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közalkalmazotti alapnyilvántartás 17050-156/113/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Közszolgálati alapnyilvántartás 17050-156/114/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Munkaviszonyban (munkavállalók) állók személyügyi nyilvántartása 17050-156/115/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Személyügyi nyilvántartás 17050-156/116/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok 17050-156/117/2018.AV. 2018-05-25 Összes
Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása 17050-156/118/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A hivatásos állományába történő felvétel során keletkezett adatok nyilvántartása 17050-156/119/2018.AV 2018-05-25 Összes
Nyilvántartás a hivatásos állomány továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről 17050-156/120/2018.AV. 2018-05-25 Összes
A koronavírus járvánnyal összefüggésben szervezett Covid-19 elleni védőoltásra jelentkezés során az oltásra jelentkező személyek által benyújtott adatok kezelése 17050-156/2/2021.AV. 2021-04-16 Összes
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Járványüggyel kapcsolatos adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése 17050-156/6/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Járványügyi megfigyelés elrendelésével kapcsolatos adatok kezelése 17050-156/7/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Hatósági házi karantén alá vont személy elektronikus ellenőrzése 17050-156/8/2021.AV. 2021-04-23 Összes
Határrendészeti szakterület
Határrendészeti szakterülethez kapcsolódó adatkezelések
Adatkezelés Adatkezelés pontosító adat Nyilvántartási szám Nyilvántartásba vétel Megszűnés Hatályos érintetti tájékoztató Érintetti tájékoztatók Adatfeldolgozó Közös adatkezelő További címzett További egyedi jellemzők
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, ideiglenes védelemre irányuló kérelem benyújtásának szándékát jelző
harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelése
17050-156/5/2022.AV. 2022-04-11 Összes